Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Ortopedi

Ortopedins och handkirurgins sjukdomspanorama

Ortopedin handlägger rörelseorganens skador och sjukdomar. Ortopediska skador uppstår genom trauma, andra ortopediska sjukdomar är degenerativa, och ytterligare ett stort område är diagnostik, behandling och habilitering av medfödda tillstånd.

Ett trauma kan leda till frakturer och mjukdelsskador, och inom ortopedin behandlar vi bland annat livshotande skador som uppkommer vid trafikolyckor eller fall från hög höjd, ofta definierade som högenergiskador. Men ortopediskt trauma inkluderar även de betydligt vanligare fallolyckorna i samma plan, skador som företrädesvis drabbar barn och åldringar, och som ofta kallas lågenergiorsakador.

Ett stort område inom ortopedin utgörs av degenerativa sjukdomar som artros, alltså ledsvikt, samt mjukdelsrelaterade smärtor i nacke, rygg och extremiteter. Men även mer ovanliga tillstånd inom rörelseapparaten, som infektioner, tumörer och medfödda sjukdomar, kan kräva ortopedisk kompetens. Inflammatoriska ledsjukdomar, som reumatoid artrit kan också bli aktuella för ortopedisk behandling, och ortopedin utreder och behandlar även överbelastningsskador, ofta uppkomna som arbetsskador eller som idrottsskador.

Förändring i det ortopediska sjukdomspanoramat

Ortopediska skador och sjukdomar drabbar alla åldersgrupper. Lågenergitrauma och degenerativa förändringar drabbar dock främst äldre individer. Då medellivslängden i Sverige har fördubblats de senaste 200 åren har andelen åldringar i samhället ökat. Tack vare en aktiv livsstil långt upp i åldrarna har vi idag också många fler skador och förslitningar som uppstått i samband med idrott eller annan fysisk aktivitet. Den förändrade samhällsdemografin och förändringar mot en mer aktiv livsstil har medfört en ökning av antalet individer med ortopediska åkommor, och denna trend förväntas öka.

Ortopedisk forskning

Historiskt sett har den ortopediska och handkirurgiska forskningen lett till fantastiska och mycket kännbara resultat för stora patientgrupper. Ta som exempel insättningen av konstgjorda leder, frakturkirurgin, eller replantationen av avskurna fingrar, behandlingar som för två generationer sedan tedde sig mer som ”science fiction”.

Målet med vår forskning är att ständigt förbättra diagnostik och behandling av patienter som drabbats av ovan nämnda skador och sjukdomar, och att systematiskt utvärdera nya behandlingsmetoder. Vår enhet bedriver forskning på många olika områden, alltifrån trauma och artros till barnortopedi och handkirurgi. Beroende på frågeställning använder vi vitt skilda metoder, från translationell forskning på odlade celler eller djur, via kliniska studier på patienter — till storskalig epidemiologisk forskning.

På dessa sidor presenteras en överblick över de olika forskningsprojekten som pågår på enheten för ortopedi och handkirurgi. Glädjande nog är vi en väldigt aktiv enhet, med många aktiva doktorander och seniora forskargruppsledare, och vi har de senaste åren lyft fram många spännande forskningsresultat som delvis fått stor medial uppmärksamhet.


Nils Hailer, professor i ortopedi

Annual report 2016

Forskargrupperna vid IKV presenterar senaste årets forskning i en årsrapport, Annual report.

I rapporten finns artiklar som gruppen publicerat under de senaste tre åren. De allra senaste publikationerna liksom aldre publikationer kan sökas i DiVA.

Verksamma inom ortopedi

Länk till universitetskatalogen, här finns alla medarbetare som är verksamma inom ortopedi.