Transplantationskirurgi

Njurtransplantationer har gjorts i
Uppsala sedan 1969. 
Foto: Bengt von Zur-Mühlen

Forskare knutna till Uppsala universitet har sedan den första njurtransplantationen utförd på Akademiska sjukhuset 1969 i nära samarbete med kliniken aktivt genomfört många studier inom organ- och celltransplantation.

Forskare knutna till transplantation

Bengt von Zur-Mühlen, forskargruppsledare, docent 
Tomas Lorant, docent
Olle Korsgren, professor
Jan Eriksson, professor
Per-Ola Carlsson, professor
Amir Sedigh, MD PhD
Vivan Hellström, MD PhD
Shinji Yamamoto, MD PhD
Tim Scholz, MD, PhD
Pål Foyn Jörgensen, MD, PhD

Publikationer

De senaste årens publikationer från transplantationskirurgi hittar du i senaste forskningsrapporten Annual Report.

Tidigare artiklar och även artiklar från innevarande år som inte finns med i Annual Report kan du söka i databasen för publikationer DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).