Urologi

Inom urologin studerar vi olika aspekter av de vanligaste urologiska tumörformerna. Vår forskning spänner över ett stort fält med bland annat markörstudier, registerstudier, stora kliniska studier och livskvalitetsstudier.

Mer information finns under respektive forskargrupps länk nedan:

Blåscancer (Per-Uno Malmström)

Prostatacancer (Anna Bill-Axelson)

Prostatacancer (Pär Stattin)

Njurcancer och prostatacancer (Michael Häggman)