Etikprövningsansökan - ny rutin

2017-02-06

Kopior av etikprövningsansökan behöver inte längre insändas - endast originalet av ansökan skickas in!

Både etikprövningsansökan och ändringsansökan ska dock även fortsättningsvis insändas i pappersform då nämnden ännu inte har ett elektroniskt ansökningsförfarande.
 

Mer information

Information om etikansökan finns på sidan: Att tänka på vid etikansökan

Nyheten finns att läsa på EPN:s hemsida: Ansökan