Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Utlysning av lika villkorsmedel 2017

2017-03-01

Härmed utlyses 80 000 kronor för lika villkorsprojekt inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet. Medlen kan sökas av anställda, studenter samt av hela eller delar av institutioner. Sista ansökningsdag är den 10 april.

Med lika villkorsprojekt menas utbildningsinsatser, inspirationsdagar eller projekt som berör de sju diskrimineringsgrunderna eller breddad rekrytering inom vetenskapsområdet. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Behörighet: Behörig att söka lika villkorsmedel är studenter, anställda samt hela eller delar av institutioner vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Bedömningskriterier: Inkomna ansökningar kommer att bedömas efter överensstämmelse med utlysningen, ansökans kvalitet, dess genomförbarhet samt efter hur realistisk den föreslagna budgeten är.

Medlen kan inte användas till finansiering av planerade eller pågående forskningsprojekt, eller för att bekosta regelrätt, obligatorisk eller återkommande undervisning inom universitetets grundutbildning. Medel kommer inte heller beviljas för projekt, där huvuddelen av den beräknade kostnaden utgörs av konferensmiddag eller annan dyrare förtäring.

Medel kan beviljas för ett eller flera projekt, och eftersom enskilda projekt kanske inte alltid kan fullfinansieras, är det en fördel om även andra potentiella delfinansiärer, såsom institutioner och studentorganisationer, kontaktas.

Ansökan görs digitalt via formulär i Kurt: http://doit.medfarm.uu.se/kurt9942

Sista ansökningsdag är den 10 april. Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning av finansieringen och en detaljerad beskrivning av projektets målsättning och genomförande (omfattande maximalt 3000 tecken).
Ansökningarna kommer att bedömas av Kommittén för lika villkor och beslut kommer att fattas vid kommitténs sammanträde den 24 april 2017.

För mer infomation kontakta Anne-Lie Svensson, ordförande i Kommittén för lika villkor, eller Tony Thorström, verksam vid Kansliet för medicin och farmaci.