Informationsdag om handledning för forskarnivå 22 november

2017-09-11

Utbildningen är obligatorisk för den som ska vara huvudhandledare för en doktorand vid vetenskapsområdet.  Nästa handledarutbildning ges den 22 november kl 9:00-16.30.

Handledarutbildningen vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci är en heldagskurs som ges två gånger om året på engelska.

För att godkännas och få intyg för genomgången kurs krävs full närvaro.

Dagen är kostnadsfri, det ingår fika på för- och eftermiddagen samt lunch.
 

Nästa handledarutbildning ges enligt följande:

Datum: Onsdagen den 22 november 2017 kl 9:00-16.30

Plats: Lindahlsalen, Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14-18

Hitta i EBC: Gå in i entré 14 på kartan, en trappa upp till restaurangen, tag vänster och gå igenom glasgången. Lindahlsalen ligger direkt till höger efter glasgången. Alternativt entré 18A, en trappa upp till vänster.

http://www.ebc.uu.se/hitta-find/

Anmälan:

http://doit.medfarm.uu.se/kurt10707

Program:

08:00-09:00 Frukost och registrering på EBC

09:00-10:00 Introduktion av prodekan för forskarutbildning Anders Backlund (ordförande i KUF) och Ulrika Winblad (vice ordförande)

10:00-10:30 Kurser för handledare: Sebastian Barg, studierektor för kurser   

10:30-11:00 Linda Paavilainen, Uppsala Biobank

11:00-11:30 Internationalisering: Ulf Göransson, studierektor för Farm

11:30-12:30 Lunch på EBC 

12:30-13:00 Juridik för handledare: Anna-Sara Lind 

13:00-13:30 Internationella doktorander och kontakt med myndigheter: Daniel Nihal Svensson

14:00-15:00 Forskningsetik Jessica Nylén Fahlqvist ECR

15:00-15:30 Fika

15:30 Avrundning