Doktorspromotion 27 januari

2017-09-15

Som vanligt skall alla läskurser för den som skall promoveras på vinterpromotionen vara helt färdiga senast den 1 november. Disputerat skall doktoranden ha gjort innan promotionstillfället. Anmälan finns på www.uu.se/doktorspromotion. Sista anmälningsdag är den 1 november 2017.

Observera att på torsdagen den 25 januari och på fredagen den 26 januari  får disputationer överhuvudtaget inte förekomma vid Uppsala universitet. 24 januari 2018 är sista dagen för disputation om man vill medverka vid promotionen den 26 januari  2018.
 

Kontakt

Vid frågor, hör gärna av er till:

Please contact the Academy Steward's Office at doktorspromotion@uadm.uu. se if you would like to have this information in English.