Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Pris för bästa postern

2017-09-18

Hannah Eriksson fick på Svensk Ortopedisk Förenings Årsmöte i Umeå pris för bästa postern. Grattis!

Hannah Eriksson

Mer information:

Titel: Alpha-defensin immunoassay versus lateral flow test on diagnosing prosthetic joint infection - A Systematic Review and Meta-Analysis

Författare: Hannah Eriksson, Jakob Nordström, Stergios Lazarinis, Nils Hailer.
 

Att diagnostisera protesinfektion är en stor utmaning, flera algoritmer finns tillgängliga som stöd. För att öka noggrannheten på diagnotiken har olika biomarkörer utvärderats, alfa-defensin i ledvätska är en av dessa.  

Det finns två kommersielt tillgängliga metoder att mäta alfa-defensin i ledvätska. Den ena metoden är ett snabbtest (Synovasure® lateral flow test) som kan användas perioperativt och som ger ett ja/nej-svar på om det föreligger en protesinfektion.

Den andra metoden är ett ELISA-baserat test (Synovasure® immunoassay) där analysen utförs på enheten för klinisk kemi och svaras ut efter 24 timmar.

Vi har genomfört en meta-analys där vi har sammanvägt resultaten av den litteratur som finns för de två mätmetoderna och jämfört dessa mot varandra.

ELISA-metoden uppvisade både en högre sensitivitet och specificitet än snabbtestet.

Konklusion: Alfa-defensin är en bra markör för att diagnostisera protesinfektion. Den ELISA-baserade metoden uppvisar en högre noggrannhet än snabbtestet.