Ny adjunkt!

2017-09-29

Vi välkomnar Anna Hauffman som är operationssjuksköterska och från och med 1 oktober arbetar som adjunkt i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning operationssjukvård. Utöver undervisningen arbetar hon inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE.

Anna Hauffman