Thureus stipendier

2017-10-31

Nu är Thureus stipendier för geriatrisk forskning samt Thuréus stipendier för odontologisk (och närliggande) forskning utlysta för 700 000 kr respektive 800 000 kr. Sista ansökningsdag 20 november.

All information finns att finna på www.uu.se/stipendier respektive www.uu.se/scholarships. Där finns också länken till webbansökan.

Kungörelse: Thuréus stiftelse för främjande av geriatrisk forskning

Announcement: A total amount of 700 000 SEK from Thuréus foundation for geriatric research

Kungörelse: Thuréus stiftelse för främjande av allmän odontologisk och stomatologisk forskning

Announcement: A total amount of 800 000 SEK from Thuréus foundation for general odontology