Ansöka om befordran till excellent lärare

2018-03-22

Välkommen till en Workshop tisdagen den 8 maj 9.00-12.00. Plats: Orkanen (21:241) Blåsenhus. Syftet med workshopen är att utgöra ett stöd för dig som planerar att ansöka om befordran. Vid workshopen får du hjälp att utforma din pedagogiska meritportfölj.

Läs mer i inbjudan.