Utlysning från Familjen Kamprads stiftelse

2018-04-23

Familjen Kamprad stiftelse utlyser medel för projekt för enklare och bättre lösningar för komplexa problem i vården. Utlysningen öppnar i början av september 2018 och stänger i början av november 2018. 

Familjen Kamprads stiftelse efterfrågar samarbetsprojekt mellan olika företrädare för hälso- och sjukvårdens olika huvudmän, patientintressen och akademin och som kräver tid för uppbyggnad. Målet är att stödja projekt som antar utmaningen att säkerställa kontinuitet och kvalitet i vårdprocesser för patienter med mångsjuklighet, komplexa sjukdomsbilder och olika vårdbehov.

Läs mer här: Enklare och bättre lösningar för komplexa problem i sjukvården.