Forskningsanslag från Stiftelsen Familjen Olinder-Nielsens fond för infektionsmedicinsk forskning

2018-04-25

Stiftelsens ändamål är att stödja infektionsmedicinsk forskning och i första hand avses infektionsmedicinsk forskning inom ämnesområdet infektionssjukdomar, men även sådan forskning inom ämnesområdet oto-rhinolaryngologi omfattas. Skriftlig ansökan på bifogat formulär med bilagor skall ha inkommit i 4 exemplar senast den 17 juni 2018. 
 

Läs mer i tillkännagivandet, här finns även en ansökningsblankett.