Handledarutbildning

2018-09-12

Kommittén för utbildning på forskarnivå (kuf) anordnar höstens handledarinformation 13 november 2018 kl 08:00-16:30 i lokal Plantskolan, Segerstedthuset. För mer information och anmälan klicka här.

Välkommen till Medfarms Handledarinformation 13 november 2018

Program:

08:00-08:30 Frukost och registrering

08:30-09:00 Introduktion – Prodekan för forskarutbildning, Rektorsråd för internationalisering, Professor Anders Backlund

09:00-09:30 Finansiering – Studierektor för farmaci, Professor Ulf Göransson

09:30:10:00 Inför disputation – Professor Anders Backlund

10:00-10:30 Biobanker och biobanksprov –

11:00-12:00 Kurser och spår – Professor Ulf Göransson

12-00-13:00 Lunch

13:00-15:00 Forskningsetik – Rektorsrådet för forskningsetik, universitetslektor Stefan Eriksson

15:00-15:30 Fika

15:30-16:00 Lika villkor – Professor Bryndis Birnir

16:00-16:30 Sammanfattning