Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Doktorspromotion 25 januari

2018-10-02

Nu är anmälan till doktorspromotionen den 25 januari 2019 öppen (öppen till och med den 1 november). Detta meddelande vänder sig dels till de som nyligen har disputerat eller slutfört sin forskarutbildning och dels till de som räknar med att bli klara med sin forskarutbildning under innevarande termin.  

För att promoveras den 25 januari måste man uppfylla nedanstående två krav:

  1. Du skall före den 1 november 2018 med godkänt resultat ha fullgjort alla de "läskurser" och andra motsvarande prestationer som krävs för doktorsexamen. Du måste noga observera detta; dispens från kravet kan inte ges.
  2. Du skall självklart ha disputerat med godkänt resultat vid Uppsala universitet senast 23 januari 2019, (24 januari och 25 juni är spärrade för alla disputationer). Eftersom formaliteterna då det gäller att ta ut doktorsexamen kan kräva viss tid, har Rektor beslutat medge att promotion får ske utan att vederbörande behöver visa upp examensbevis.

Anmälan lämnas här: www.uu.se/doktorspromotion

Kolla gärna in FAQ-sidan.