Doktorspromotion 25 januari

2018-10-02

Nu är anmälan till doktorspromotionen den 25 januari 2019 öppen (öppen till och med den 1 november). Detta meddelande vänder sig dels till de som nyligen har disputerat eller slutfört sin forskarutbildning och dels till de som räknar med att bli klara med sin forskarutbildning under innevarande termin.  

För att promoveras den 25 januari måste man uppfylla nedanstående två krav:

  1. Du skall före den 1 november 2018 med godkänt resultat ha fullgjort alla de "läskurser" och andra motsvarande prestationer som krävs för doktorsexamen. Du måste noga observera detta; dispens från kravet kan inte ges.
  2. Du skall självklart ha disputerat med godkänt resultat vid Uppsala universitet senast 23 januari 2019, (24 januari och 25 juni är spärrade för alla disputationer). Eftersom formaliteterna då det gäller att ta ut doktorsexamen kan kräva viss tid, har Rektor beslutat medge att promotion får ske utan att vederbörande behöver visa upp examensbevis.

Anmälan lämnas här: www.uu.se/doktorspromotion

Kolla gärna in FAQ-sidan.