Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Postadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Besöksadress
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr

Fakturaadress
Uppsala universitet
PG1254
737 84 Fagersta
Ange referens 463

Fax: +46 18 55 93 57

E-postadress
surgsci@surgsci.uu.se

Prefekt
Per Hellman
+46 18 611 46 17

Ekonomifrågor
Siv Utterberg
+46 18 611 48 55

Siv Andersson
+46 18 611 26 16

Kursadministration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 611 31 02

Annika Häger
+46 18 611 48 15

Åsa Eriksson
+46 18 611 53 65

Personalfrågor
Karin Johansson
+46 18 611 31 03

Higran Saghir
+46 18 611 49 27

Organisationsnummer
202100-2932

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

Nya Horisonter

Nya horisonter är Uppsala universitets magasin om forskning, utbildning och samverkan.
Magasinet finns på svenska och engelska och ges ut två gånger om året, i slutet av höst- och vårterminen.
Läs nya Horisonter här

Universen

Bläddra i senaste numret av Universen, universitetets personaltidning. Här finns även tidigare nummer, från 2008 och framåt.

Om institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) är en del av den medicinska fakulteten vid Uppsala universitet.

Institutionens huvuduppdrag är undervisning, forskning och forskarutbildning

Undervisning

IKV ansvarar för undervisning inom ramen för biomedicinarprogrammet, logopedprogrammet, läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet. Undervisningen innefattar såväl grundnivå som avancerad nivå.

Forskning

Ett övergripande mål med forskningen vid IKV är att bidra till utvecklingen inom hälso- och sjukvård. Genom den patientnära verksamheten finns ofta goda förutsättningar för att påverka vårdens inriktning och innehåll. Delar av forskningen är direkt patientorienterad, andra projekt har en mer övergripande karaktär som grundforskning eller epidemiologisk forskning och ofta finns en koppling till kliniska frågeställningar.

Forskarutbildning

Forskarutbildningen bedrivs, på samma sätt som forskningen, inom ramen för någon av forskargrupperna. Doktoranderna vid IKV har vanligen en grundutbildning inom medicin, vård eller biomedicin. Många forskarstuderande är yrkesverksamma på Akademiska sjukhuset eller annat sjukhus parallellt med sina forskarstudier.

  • Under fliken Forskarutbildning finns exempelvis en lathund för doktorander, information om forskningsfinansiering och etikansökningar samt länk till Uppsala universitets samtliga forskarutbildningskurser.

Institutionens organisation, ledning, personal och inre arbete

Anställda och övriga verksamma

Länken i rubriken leder till universitetskatalogen, den del där anställda och övriga verksamma vid institutionen för kirurgiska vetenskaper finns. De flesta som finns i katalogen är inte anställda vid institutionen men de har någon form av anknytning till IKV. Många är kliniska doktorander eller läkare/sjuksköterskor som forskar vid IKV eller undervisar mer eller mindre frekvent vid institutionen.

Institutionsledning och administration

På sidan återfinns namn och kontaktuppgifter till prefekt, ställföreträdande prefekt, ekonomi-, kurs- och personaladministration samt övrig administration. Du kan även se vilka huvudsakliga arbetsuppgifter var och en har samt vem du kan vända dig till i olika frågor.

Styrelse

I institutionsstyrelsen formas inriktning och strategier för institutionen. Här hittar du  styrelsemedlemmarna för innevarande period. Protokoll från de senaste årens möten i institutionsstyrelsen finns att läsa för den som är intresserad.

Organisation

Här presenteras lite kort IKVs historia och organisation.

Jämställdhets och mångfaldsarbete

IKVs arbete med jämställdhet och arbetsmiljö presenteras här. Ni kan ta del av vilka som sitter med i den grupp som handhar respektive område. Kontaktuppgifter finns för den som har frågor eller synpunkter. Här finns även de senaste versionerna av jämställdhets- respektive arbetsmiljöplanen att läsa.