Department of Surgical Sciences

Postal address
Uppsala University Hospital, entrence 70, 1 floor
SE-751 85 Uppsala

Visiting address
Uppsala University Hospital, entrence 70, 1 floor

Invoice address
Uppsala University
PG1254
SE-737 84 Fagersta

Reference number 463000

E-mail
surgsci@surgsci.uu.se

Head of Department
Per Hellman
+46 18 61 146 17

Financial Administration

Katarina Lindroth
+46 18 617 01 20

Anna Wänn
+46 18 61 148 55

Siv Andersson
+46 18 61 126 16

Course Administration
Isabel Eriksson Vestin
+46 18 61 131 02

Elisebeth Berge
+46 61 148 61

Annika Häger
+46 18 61 148 15

Åsa Eriksson
+46 18 61 153 65

Human Resource Administration
Karin Johansson
+46 18 61 131 03

Higran Saghir
+46 18 61 149 27

Organization Number
202100-2932

Registration number for value-added tax VAT SE202100293201

Studentförsäkring

Som student vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad från den dagen du skriver in dig till den dagen du är klar med dina studier.

Studentförsäkringen är en statlig olycksfallsförsäkring som inte kostar något. Du är försäkrad under skoltid och under resan till och från skolan. Om du åker på en utbytestermin eller är utbytesstudent i Sverige, är du försäkrad dygnet runt.
Läs vidare här: http://www.gratisstudentförsäkring.se

New Horizons

Read the Uppsala University magazine New Horizons online or order your own copy!

Universen

Universen is the Uppsala University magazine for employees. Some university news in the magazine are translated into English.

Welcome to the Department of Surgical Sciences

Immunohistochemistry shows the auditory nerve and the important differences that exist between animals and humans.
Photo: Wei Lui, Researcher at Department of Surgical Sciences, Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery


The Department of Surgical Sciences (IKV) is a part of the Medical Faculty at Uppsala University. The different activities are mainly located at Uppsala University Hospital.

The activities are quite dependent on the clinical work at the hospital.

The Department of Surgical Sciences are mainly located at Uppsala University Hospital.

Many of our doctors and nurses are employed as clinicians or have a combined employment as researchers and contribute with their special experiences in our education at the Department of Surgical Sciences. 

Building 70 at the Academic hospital in Uppsala (see the picture) is mainly connected with general surgery.

Prostatacancerpodden

Docent och överläkare Anna Bill-Axelson har startat Prostatacancerpodden, som är en källa till information för den som vill veta mer om prostatacancer, oavsett om man är patient, anhörig, eller bara är intresserad.

Tanken är man ska kunna lyssna i lugn och ro och välja just de avsnitt man är intresserad av. I varje avsnitt intervjuar och samtalar Anna med andra kollegor om vad prostatacancer är, om screening och PSA-provets för- och nackdelar, om olika behandlingsalternativ mm. I ett annat avsnitt hörs en berättelse om upplevelsen av att vara både prostatacancerpatient och läkare. Prostatacancerpodden tar också upp själslig smärta och depression vid cancer.

Läs mer om Anna Bill-Axelsons forskning under Forskning - Urologi.

Watch a movie

A picture from a movie from Ear ResearchSome of our research movies are now published, you will find them at Uppsala University's YouTube page (in Swedish only). If you want to read about the movies in English, please vistit Movies from Ear Research.

We will publish more movies within a short period of time!

Kopieringsguide

Rätten att kopiera upphovsrättsligt skyddade verk är starkt begränsad i upphovsrättslagen. För att underlätta lärarnas yrkesutövning och studenternas undervisning finns ett Högskoleavtal som ger lärare och studenter rätt att, i viss omfattning, kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material ur offentliggjorda svenska och utländska verk, analogtt och digitalt. Här hittar du en guide om hur och vad du får kopiera.

Ansökan om docentur

Ansökan om docentur måste lämnas in via länken: Ansökan om docentur på Medfarms sida.

Äldre versioner av blanketten inte får användas. Det är den aktuella blanketten på webbplatsen som går till Uppsala universitets diarium som ska fyllas i och skickas in tillsammans med efterfrågade bilagor. Bilagan om undervisningserfarenhet finns på samma webbplats. Ansökningar som lämnas in mer än en vecka före kommande möte, behandlas på nästkommande möte.

Procurement

Always check whether some framework agreement is already in place for the kind of goods/services to be purchased. In the absence of any relevant framework agreement, a procurement process should be undertaken. Follow the instructions for direct procurement in cases where the amount in question is less than SEK 284,000. 

Presentation administratörsgruppen

Klicka på länken nedan för att få upp en presentation med administratörsgruppen på institutionen för kirurgiska vetenskaper. Här finns bland annat bilder på personalen och vad de arbetar med.

Presentation med administrationen på IKV