Equality and diversity at IKV

The page is under reconstruction. 

Mer om jämställdhet

Gå in på hemsidan för Uppsala universitets kommitté för lika villkor

Kommittén för lika villkor är rådgivande och beredande organ i lika villkorsfrågor till områdesnämnden. Kommittén ska vidare arbeta för ökad jämställdhet samt utarbeta förslag till lika villkorsplan för vetenskapsområdet.