Forskningsområden vid IKV

Såväl forskning som forskarutbildning bedrivs inom ramen för våra forskargrupper. Forskargrupperna representerar olika specialistområden inom anestesi/intensivvård och kirurgi.

Forskargrupper inom IKV:

Två kirurgiska specialiteter sorterar under andra institutioner. Det är neurokirurgi som återfinns vid Institutionen för neurovetenskap och barnkirurgi som finns vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa.

Läs forskargruppernas presentationer via länkarna i vänstermarginalen.