Övre abdominalkirurgi

Forskningen inom övre abdominalkirurgi sker inom fyra huvudområden; överviktskirurgi, matstrups- och magsäckscancer, lever-, gallgångs- och pankreaskirurgi.

Blåklädda kirurger i ett operationsrum opererar en patient.
Senast uppdaterad: 2021-05-03