Överviktskirurgi

Forskningsgruppsledare: Magnus Sundbom

Inom överviktskirurgi har vi tre huvudsakliga forskningsområden; kirurgisk teknik, förändringar i mag-tarmfysiologi och långsiktiga resultat.

Vår forskning är klinisk och baseras på opererade patienter i syfte att förbättra den kirurgiska överviktsbehandlingen. Vi utför laparoskopisk duodenal switch hos patienter med extrem fetma (BMI> 50 kg/m2) och laparoskopisk gastric bypass samt gastric sleeve rutinmässigt. Som regionalt center för komplicerad överviktskirurgi handlägger vi flertal olika specialfall, tex korrigering av tidigare kirurgi vid viktåteruppgång och andra komplikationer.

En teckning av en Duodenal switch
Duodenal switch

För närvarande genomför vi en nationell studie kring handläggningen av operativa komplikationer, förändringar i magtarmfunktion, kalciumbalans och vitamin-D-nivåer, samt långresultatet efter duodenal switch respektive gastric bypass vid BMI>50. I ett större arbete studerar vi olika grupper av patienter som genomgick operation för mer än tio år sedan med fokus på långsiktiga viktresultat, näringsstatus, metabola skillnader och livskvalitet. Resultaten är goda och de flesta patienterna uppger sig vara nöjda. Mycket av vårt arbete sker i samarbete med andra enheter på sjukhuset eller vid universitetet.

Magnus Sundbom

Adjungerad professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Gastrointestinalkirurgi

E-post:
Magnus.Sundbom[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-611 4616
Senast uppdaterad: 2021-08-23