Matstrups- och magsäckscancer

Forskningsgruppsledare: Magnus Sundbom

Inom området matstrups- och magsäckscancer har vi studier för detaljerad loco-regional utvärdering av matstrupscancer med PET-MR samt kring minimalinvasiv operationsteknik (MIO). Vi utvärderar blodcirkulationen i magsäckstuben med kontinuerliga mätningar i ett försök att identifiera tidig ischemi. Patientutfall studeras på nationell nivå i samarbete med det nationella kvalitetsregistret, NREV. Vi är regionalt center för dessa tumörgrupper.

Medlemmar i forskargruppen 2019

Magnus Sundbom, professor
Jakob Hedberg, docent
David Edholm, MD
Eduardo Sima, MD
Gustav Linder, MD 
Zakaria Bekhali, doktorand
Martin Skogar, doktorand
Bjarni Vidarsson, doktorand
Khalid Elias, doktorand
Eladio Cabrera, doktorand
Katarina Stevens, doktorand

Magnus Sundbom

adjungerad professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Gastrointestinalkirurgi

E-post:
Magnus.Sundbom[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-611 4616
Senast uppdaterad: 2021-08-23