Odontologi och maxillofacial kirurgi

I region Uppsala finns en lång tradition av att bedriva forskning inom samtliga av odontologins nio specialiteter. Käkkirurgi vid Akademiska sjukhuset och Folktandvården bedriver forskning i enlighet med den övergripande forskningsstrategi som finns inom region Uppsala och de interna strategierna för forskning och verksamhetsplanering i de egna förvaltningarna. Forskningsprojekten ligger inom något av de strategiska programområdena som är omvårdnad, prevention, diagnostik, sjukdomsbehandling och rehabilitering/rekonstruktion. 

År 2020 skapades forskningsgruppen för Odontologi och Maxillofacial kirurgi vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Forskningsgruppen är ett samarbetsprojekt mellan Käkkirurgi (VO plastik och Käkkirurgi) vid Akademiska sjukhuset, Folktandvården och Uppsala universitet och syftar till att samla den odontologiska forskningen i regionen under ett tak.

Forskningsledare är professor Andreas Thor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper.

Läs mer om: 

Andreas Thor

Professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Odontologi & Maxillofacial kirurgi

E-post:
andreas.l.i.thor[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-611 6450018-611 6453
Mobiltelefon:
070-6619431
Senast uppdaterad: 2022-03-01