Kärlkirurgi

Den kärlkirurgiska forskargruppen i Uppsala fokuserar på frågeställningar kring de viktigaste kärlkirurgiska folksjukdomarna. Vi använder såväl klassiska kliniska och epidemiologiska som grundvetenskapliga och hälsoekonomiska forskningsmetoder. 

Forskningen har särskilt fokus på fyra ämnesområden:

 • Aneurysmsjukdom (pulsåderbråck)
  • Bukaortaaneurysm (åderbråck på stora kroppspulsådern) är en vanlig dödsorsak, 600-1000 svenskar avlider årligen i sjukdomen. 
 • Aortadissektion
  • Aortadissektion är en plötslig separation av vägglagren i aorta. Detta är ett potentiellt mycket allvarligt tillstånd med åtföljande risk för bristning av aorta eller akut försämring av cirkulationen till ett eller flera organ.
 • Tarmischemi och bukkompartmentsyndrom
  • Tarmischemi innebär dålig blodförsörjning till tarmen och kan uppträda akut. Det är ett livshotande tillstånd men kan botas om det upptäcks i tid. 
 • Perifer artärsjukdom
  • Perifer artärsjukdom kan exempelvis vara åderförkalkning eller kärlskador.

Anders Wanhainen

Professor i kärlkirurgi vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Kärlkirurgi

E-post:
anders.wanhainen[AT-tecken]uu.se
Telefon:
073-3993906

Professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ledning och administration

Senast uppdaterad: 2022-03-08