Distansutbildning i kärlkirurgi i Uppsala

Distansutbildningen i kärlkirurgi i Uppsala startade 2003 och riktar sig till unga doktorer under utbildning. Utbildar du dig till kärlkirurg, interventionell radiolog, klinisk fysiolog med kärlinriktning eller angiologi så kan detta vara en utbildning för dig.

Kursen löper över 3 år och omfattar 5 träffar/år, dvs sammanlagt 15 träffar, vi går igenom stora delar av Rutherfords textbook of vascular surgery and endovascular therapy. Kursen innefattar hemstudier i perioder mellan träffen, och presentation av hemarbeten vid kurstillfällena.

Kontakta studierektorn för distansutbildningen Gustaf Tegler (gustaf.tegler@surgsci.uu.se) för ytterligare information.

Senast uppdaterad: 2022-03-30