Medarbetare i forskargruppen 2019

Forskagruppsledare
Anders Wanhainen, professor, Uppsala

Seniora forskare 
Martin Björck, professor emeritus, Uppsala
David Bergqvist, professor emeritus, Uppsala
Kevin Mani, docent, Uppsala
Thomas Troëng, docent, Karlskrona 
David Lindström, docent, Uppsala

Post-doc (PhD)
Christer Liungman, Uppsala
Björn Kragsterman, Uppsala
Gustaf Tegler, Uppsala
Sverker Svensjö, Falun
Hans Ravn, Kolding, Danmark
Lars Karlsson, Gävle
Khatereh Djavani, Gävle
Anders Hellberg, Västerås
Tomas Block, Stockholm
Karl Sörelius, Uppsala
Dominika Högberg, Göteborg
Birgitta Sigvant, Karlstad
Johnny Steuer, Stockholm
Jon Unosson, Uppsala
Hassan Baderkhan, Uppsala
Fredrik Linder, Uppsala
Olivia Grip, Uppsala
Anne Burdess, Edinburgh/Newcastle, UK

Doktorander
Anne Cervin, Trollhättan
Achilleas Karkamanis, Uppsala
Kim Gunnarsson, Gävle
Jonas Wallinder, Sundsvall
Samuel Ersryd, Gävle
Hamid Gavali, Uppsala
Linda Lyttkens, Uppsala
Demos Dellagrammaticas, Uppsala
Fjalar Elvarsson, Västerås
Jacob Lilly, Århus, Danmark
Marek Kuzniar, Uppsala
Patrik Söderberg, Falun
Fredrik Lilja, Sundsvall
Sara Bruce, Uppsala
Tina Hellgren, Uppsala
Knut Thorbjørnsen, Gävle
Linda Haakseth, Uppsala
Lina Holmberg, Uppsala
Antonio José Garcia Pereira Filho, Karlstad

Externa doktorander (där seniora forskargruppsmedlemmar är bihandledare) 
Hanna Ljungbåge, Kolorektal kirurgi, Uppsala
Mari Holsti, Kärlkirurgen, Umeå
Sven-Erik Persson, Kärlkirurgen, Umeå

Forskningssjuksköterskor
Linda Lyttkens (teamchef)
Katarina Bruun
Sofia Lindell
Maimun Abdi Poljarevic (BMA)
Susanna Lindström
Clara Rydmyr

Senast uppdaterad: 2022-03-08