Perifer artärsjukdom

Här utforskar vi särskilt komplikationer efter operation på halspulsådern, för att förebygga stroke samt vid förträngningar i njurartärerna, vilket leder till högt blodtryck. Ett nystartat projekt berör långtidsuppföljning av patienter som genomgått operation av antingen förträngning eller aneurysm i njurartärerna. Hjärtinfarkt i samband med kärlkirurgiska ingrepp studeras med MR-teknik i en stor prospektiv studie av 300 patienter. Skador på större blodkärl som framkallats av sjukvården analyseras i olika register. 

En stor grupp patienter är de som har dålig blodförsörjning till benen, benartärsjukdom. Translationell forskning kring betydelsen av blodproteinet PAI-1, som inhiberar kroppens naturliga propplösande förmåga, hos dessa patienter har nyligen genomförts. En multinationell studie kring den eventuella betydelsen av trombocythämmaren ticagrelor för att förebygga kardiovaskulära händelser och död hos denna stora patientgrupp genomförs på 11 500 patienter, av företaget AstraZeneca, och den svenska delen av studien koordineras av gruppen.

Senast uppdaterad: 2022-03-08