Publikationer i DiVA

De nyaste publikationerna (max 50 st) finns här. 

Tidigare artiklar och även artiklar från innevarande år kan sökas i databasen för publikationer Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA.

Inom alla forskningsfält bedrivs forskning baserat på data från det svenska kvalitetsregistret i kärlkirurgi, Swedvasc, samt till det samarbete som har etablerats med tio andra länders regionala eller nationella kärlregister, Vascunet.Senast uppdaterad: 2021-04-16