Tarmischemi och bukkompartmentsyndrom

Tarmischemi (dålig blodförsörjning till tarmen) kan uppträda akut. Det är ett livshotande tillstånd men kan botas om det upptäcks i tid. Vi arbetar med epidemiologiska studier, patientstudier och en djurexperimentell modell på gris, med en endovaskulär ischemimodell, som syftar till att utveckla biokemiska markörer för ischemi. 

Särskilt intresse riktas mot betydelsen av förhöjt buktryck, abdominellt kompartmentsyndrom som kan resultera i tarmischemi efter trauma och vissa typer av operationer. Två svenska multicenterstudier med dessa frågeställningar har genomförts. Gruppen deltar i uppdateringen av internationella riktlinjer för definitioner och behandling av patienter med öppen buk, som publiceras i Intensive Care Medicine 2013.

Senast uppdaterad: 2022-03-08