Uppsala Academic Vascular Grand Round, UPSILON

2022 startade Uppsala Academic Vascular Grand Round, UPSILON, som är ett hybridmöte som återkommer en gång per termin.

Vi bjuder in internationella kollegor som har en erkänd auktoritet inom det område som avhandlas på distansutbildningen i kärlkirurgi i Uppsala vid det tillfället. Adepterna i distansutbildningen får i uppgift att i förväg förbereda 1-2 frågor.

Alumni och seniora kollegor runt om i landet bjuds in att delta i UPSILON via Zoom. 

Följande ämnen är planerade för UPSILON:

  • Kärltrauma våren 2022
  • Venös patologi hösten 2022
  • Perifer artär sjukdom våren 2023
  • Abdominala aorta aneurysm hösten 2023
  • Vaskulär bildteknik och strålning våren 2024
  • Carotis patologi hösten 2024
  • Vaskulära anomalier våren 2025
  • Perifer artär sjukdom hösten 2025

Är du intresserad av att ansluta till detta hybridmöte, kontakta studierektorn för distansutbildningen för ytterligare information.

Senast uppdaterad: 2022-03-29