Klinisk cancerepidemiologi

Forskningsgruppsledare: Lars Holmberg

Klinisk cancerepidemiologi tillhandahåller en metodarsenal för studier av diagnos, prognos och behandlingsresultat inom cancerområdet. Basen för studierna är grupper av cancerpatienter och utfallet är tillståndet hos en person (som t.ex. återfall, överlevnad, livskvalitet). Forskningsområdet inbegriper en bred palett av olika studier allt från tidiga kliniska prövningar till övergripande folkhälsoforskning inom cancerområdet.

Forskargruppen för klinisk cancerepidemiologi är en del av institutionen för kirurgiska vetenskaper och lokaliserad på regionala cancercentrat för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Det regionala cancercentrat är värd för det regionala cancerregistret och över tjugo olika databaser för kvalitetskontroll och forskning inom ett stort antal cancerformer. Det regionala biobankscentrat är samordnat med regionala cancercentrat och båda stöder tillsammans ett nätverk för service till kliniska forskare.

Forskargruppen samverkar med många andra grupper, bl.a. vid Karolinska institutet, King’s College London, Harvard School of Public Health och Dana-Farber Cancer Institute vid Harvard School of Medicine.

Exempel på aktiviteter:

Prostatacancer

Gruppen har pågående studier om sambandet mellan olika aspekter fettmetabolism, det metabola syndromet och prognosen av prostatacancer. Vi deltar i uppbyggnaden av en stor randomiserad, multicenterstudie för att studera aktiv uppföljning vid tidig prostatacancer. Gruppen gör också en serie studier av långtidskonsekvenserna och sidoeffekterna av hormonell behandling vid avancerad prostatacancer. Tillsammans med forskare i England, Irland och USA studerar vi om livsstilsförändringar – bland annat ökad fysisk aktivitet – kan förbättra prognosen vid prostatacancer.

Bröstcancer

Vi har tidigare publicerat ny kunskap om prognosen i bröstcancer efter att en ny tumör tillkommit i motsatta sidans bröst. Dessa fynd jämförs nu med effekten på prognos av lokala återfall i bröstet efter en tidigare bröstbevarande kirurgi för bröstcancer. I samarbete med King’s College i London studerar vi hur patient- och tumörkarakteristika påverkar mönstret för hur metastaser uppträder. I samarbete med grupper i England och Danmark studerar gruppen seneffekter av strålbehandling för bröstcancer. Tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet och Institutionen för Genetik och Patologi vid Uppsala Universitet studerar vi bröstcancerns tumörbiologi hos kvinnor som drabbats av sjukdomen i unga åldrar.

Biomarkörer i cancerforskning

Gruppen samarbetar nära med forskare vid Karolinska institutet som har en stor databas med information från tidigare hälsokontroller och sedan uppträdande sjukdomsbörda i bl.a. cancer. Studierna inkluderar sambandet mellan markörer för en störd fettmetabolism, kronisk inflammation och ett påverkat immunsystem å ena sidan och cancerförekomst å den andra.

Utveckling av nya metoder

I samarbete med forskare inom matematik, teoretisk epidemiologi och systemteori så utvecklar gruppen nya analytiska metoder. Dessa metoder innefattar fördjupning av metoder att studera kausal inferens i observationella studier, fördjupad kunskap om effekter av konkurrerande sjuklighet och dödlighet på mortalitet i cancer och nya metoder för att i kliniska studier kunna hantera den växande komplexa kliniska och biologiska information som kan fås från varje patient. 


Gruppmedlemmar 2015

Lars Holmberg, Professor
Mats Lambe, Professor
Mieke Van Hemelrijck, PhD
Danielle Crawley, MD
Wahyu Wulaningsih, MSc
Greger Nilsson, MD
Sonja Eaker, PhD
Irma Fredriksson, MD, PhD
Hanna Fredholm, MD
Anna Bill-Axelson, MD, PhD
Hans Garmo, PhD
Fredrik Sandin, MSc

Senast uppdaterad: 2021-05-03