Bukhinnecancer, Peritoneal carcinomatosis (PC)

Forskningsledare: Wilhelm Graf, professor, överläkare, Centrum för forskning och behandling av bukhinnecancer

För drygt 20 år sedan presenterades en kirurgisk metodik (Cytoreductive surgery) där omfattande excision av bukhinnan och tumörangripna organ i bukhålan med syfte att radikalt avlägsna all synlig tumör utfördes. Den kirurgiska behandlingen har sen kombinerats med en varm cellgiftsbehandling i bukhålan för att utplåna kvarvarande mikroskopisk tumör (Hypertherm intrabdominal chemotherapy; HIPEC). Kolorektalsektionen vid Kirurgiska kliniken i Uppsala var först i Norden med att använda denna teknik och har sedan opererat ungefär 800 patienter med olika varianter av denna teknik.

Bukhinnecancer ansågs tidigare inte möjligt att behandla kirurgiskt med radikalt syftande operation. Den behandling som erbjöds var palliativa operationer för att häva tarmstopp och cellgiftsbehandling för att bromsa sjukdomen. För drygt 20 år sedan presenterades en kirurgisk metodik (Cytoreductive surgery) där omfattande excision av bukhinnan och tumörangripna organ i bukhålan med syfte att radikalt avlägsna all synlig tumör utfördes. Den kirurgiska behandlingen har sen kombinerats med en varm cellgiftsbehandling i bukhålan för att utplåna kvarvarande mikroskopisk tumör (Hypertherm intrabdominal chemotherapy; HIPEC). Kolorektalsektionen vid Kirurgiska kliniken i Uppsala var först i Norden med att använda denna teknik och har sedan opererat ungefär 800 patienter med olika varianter av denna teknik.

Forskningsnätverket är under utveckling och flera kliniker/institutioner inom Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet deltar i forskningen, t.ex. kirurgi, anestesiologi, onkologi, radiologi, patologi, nukleär medicin, kvinnoklinik, Science of Life laboratory, klinisk kemi och vårdvetenskap.

Vi deltar i ett nationellt nätverk för bukhinnecancer och har ett tätt samarbete med andra kliniker i Sverige som behandlar patienter med bukhinnecancer. Dessa kliniker är Karolinska sjukhuset i Stockholm, Östra sjukhuset i Göteborg och Malmös universitetssjukhus. Vi samarbetar internationellt med kollegor i Amsterdam (Antoni van Leeuwenhoek hospital, Nederland cancer institute).

Forskningens syfte är att förbättra behandlingen av patienter med bukhinnecancer, några av forskningsområden är:

  • Studier där histopatologi, molekylärbiologiska analyser och cirkulärande tumörceller används för att förbättra den prognostiska bedömningen.
  • Epidemiologiska studier där riskfaktorer för utveckling av bukhinnecancer efter en tidigare tarmcancerdiagnos analyseras.
  • Radiologiska studier där en kombinerad helkropps PET/Magnetkamera används för att förbättra den preoperativa bedömningen av patienter med bukhinnecancer.
  • Omfattningen av cytostatikaresistens vid PC studeras liksom metoder som kan optimera behandling med varm cytostatika behandling.
  • Studier av morbiditet och mortalitet hos patienter med bukhinnecancer behandlade med cytoreduktiv kirurgi och HIPEC.
  • Vidare pågår patientnära forskning angående livskvalitet och psykologisk påverkan hos patienterna och deras anhöriga.
  • Studier av betydelsen av cytoreductiv kirurgi och HIPEC för patienter med äggstockscancer.

Forskargrupp:

Wilhelm Graf, MD, PhD, professor
Helgi Birgisson, MD, PhD, docent
Ilvars Silins, MD, PhD
Filip Sköldberg, MD, PhD, post doc
Lana Ghanipour, MD, PhD, post doc
Peter Cashin, MD, PhD, post doc
Malin Enblad, MD, doktorand