Divertikulos och divertikulit

Divertikulos är vanlig och beräknas förekomma hos 50% hos personer över 70 år. Vår enhet har under flera år varit med och utvecklat behandlingen av detta sjukdomstillstånd. Två akademiska avhandlingar har publicerats där bland annat diagnostik, cancerrisk och antibiotikabehandling studerats. Vi har deltagit i internationella behandlingsstudier och fortsatta studier om diagnostik pågår.