Inflammatorisk tarmsjukdom

Ulcerös Colit och Crohns sjukdom

Sektionen har sedan länge intresse för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, ungefär 20 personer/100 000 invånare insjuknar årligen i ulcerös kolit och 10 personer/100 000 invånare per år i Crohns sjukdom. De flesta är unga och behöver behandling och uppföljning under många år. Utredning och behandling av patienter med dessa sjukdomar bedrivs i ett nära samarbete med magtarm medicin. Vi har tillsammans regelbundna konferenser där behandling och diagnostik diskuteras. Vid akuta tillstånd, komplikationer till sjukdomen eller bristande effekt av medicinering är kirurgiska behandlingsalternativ aktuella. Vid Ulcerös kolit innebär det vanligtvis att kolon tas bort och att det senare görs en rekonstruktion av tarmkanalen. Om rektum kan sparas opereras patienterna med ileorektal anastomos. För patienter med mycket inflammation i ändtarmen konstrueras en bäckenreservoar. Vid Crohns sjukdom opereras patienten med en konservativ attityd vilket syftar till att spara så mycket tarm som möjligt. Detta innebär korta resektioner alternativt strikturplastiker. Sektionen har en bred kompetens avseende kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Ett flertal studier kring funktionellt resultat och komplikationer vid bäckenreservoarkirurgi har publicerats och patientgruppen följs prospektivt. Flera samarbetsprojekt med gastroenterologi, barnmedicin och patologi pågår. Vi deltar regelbundet i randomiserade studier.