Proktologi

Proktologi innebär i princip de godartade anorektala sjukdomarna. Till denna grupp hör många av de vanligaste folksjudomarna som sedan urminnes tider plågat mänskligheten (hemorrhoider, abscesser, fistlar, fissurer och pilonidalsinus). Vi har i stora genomarbetade projekt studerat hemorrhoider och fistlar vilket genererat en avhandling inom respektive område. En randomiserad studie vid pilonidalt sinus visade att enkel klyvning gav likvärdigt resultat som mer invasiv excision. Vi har nyligen publicerat en utvärdering av en ny sfinktersparande kirurgisk behandlingsmetod av analfistlar (LIFT=ligation of intersphincteric fistula tract). För närvarande pågår ett projekt där minimalinvasiv kirurgi används för behandling av haemorrhoider.