Medicinsk epidemiologi

Forskargruppen medicinsk epidemiologi finns i Epihubben, en arbetsplats och nätverk för epidemiologisk forksning inom Vetenskapsområdet medicin och farmaci, med lokaler i MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B (karta). Här samlas forskare från olika institutioner som ägnar sig åt epidemiologisk forskning. Ambitionen är att över forskargruppsgränserna utbyta erfarenheter och inspirera till nya forskningsprojekt och tillsammans bygga en långsiktig grund för avancerad epidemiologisk forskning.

Röntgenbild av en höftfraktur. Foto: Karl Michaëlsson
Höftfraktur. Foto: Karl Michaëlsso

Vårt huvudsakliga forskningsområde omfattar sjukdomar och tillstånd i den åldrande befolkningen, inklusive fragilitetsfrakturer, hjärt-kärlsjukdom och cancer, men vi är även involverade i andra epidemiologiska forskningsområden. Vi kombinerar traditionella epidemiologiska metoder med moderna metoder från området kausal inferens och applicerar dessa på observationsstuder. Vi utför även randomiserade interventionsstudier. Läs mer om vår forskning genom att titta igenom vår publikationslista.

SIMPLER

Karl Michaëlsson, forskargruppsledare för Medicinsk epidemiologi, är också föreståndare för den nationella infrastrukturen SIMPLER, Swedish Infrastructure for Medical Population-Based Life-Course and Environmental Research (simpler4health.se). Mycket av vår forskning baseras på kohorterna som ingår i SIMPLER. Sedan slutet av 2018 leds SIMPLER av ett konsortium bestående av Uppsala universitet, Karolinska institutet, Chalmers tekniska högskola och Örebro universitet, i samarbete med Region Uppsala, Västmanland och Örebro.

Infrastrukturen har till uppgift att förse nationella och internationella forskare med material för forskning om hur kost- och livsstilsfaktorer men också genetik påverkar vår hälsa under framför allt den senare delen av livet. Kunskapen kan användas för att till exempel utveckla råd och rekommendationer om kost och livsstil, utveckla nya markörer för att enklare och effektivare diagnostisera kroniska sjukdomar och dess förstadier och utveckla nya individanpassade behandlingsmetoder.

Finansiering

Forskargruppen har fått finansiering från Vetenskapsrådet, Forte, Hjärt-lungfonden, Cancerfonden, Hjärnfonden och ALF.

Medlemmar i forskargruppen

Gruppen leds av Karl Michaëlsson, professor i medicinsk epidemiologi och överläkare i ortopedisk kirurgi.

Gruppmedlemmar (kontaktinformation)

John Baron, professor
Hannah Brooke, docent, forskare
Liisa Byberg, professor
Marina Mola Caminal, föreståndare SIMPLER biobank
Carina Fredriksson, forskningssköterska
Emerald Heiland, postdoc
Jonas Höijer, statistiker
Anna-Karin Kolseth, projektkoordinator SIMPLER
Susanna Larsson, docent, universitetslektor
Eva Warensjö Lemming, docent, forskare
Karl Michaëlsson, professor
Erika Olsson, postdoc
Eva Strandberg, forskningssköterska
Bodil Svennblad, statistiker
Stanley Teleka, postdoc
Olga Titova, forskare

Doktorander

Mohammad Kharazmi: Bisphosphonate associated atypical fractures of the human skeleton
Anna Sprinchorn: Peroneus brevis and longus tendon tears – anatomy, injuries and treatment

Avhandlingar

Rui Zheng (2022): Metabolomics, body composition and fracture
Mikael Karlsson (2021): Diet and sarcopenia: Swedish cohort studies in ageing populations
Erika Olsson (2021): Dietary patterns, food groups and vitamin D in relation to dementia, cognitive impairment and Parkinson’s disease
Adam Mitchell (2020): The role of diabetes and glycemic traits in diabetic bone disease
Karl Stattin (2020): Physical activity and risk of fragility fractures
Björn Knutsson (2015): Body mass index and lumbar spinal stenosis 
Breiffni Leavy (2015): Fall-Related Hip Fracture: Predisposing and Precipitating Factors
Helena Hallström (2013): Coffee Consumption in Relation to Osteoporosis and Fractures: Observational Studies in Men and Women 
Helene Wagner (2012): Genetic and environmental influences on osteoporosis and fractures
Greta Snellman (2011): Boning up on vitamin D: Observational studies on bone and health 
Bengt Östman (2009): Influence of oxidative stress on muscle and bone 
Hans-Olov Hellström (2007): Bone and aluminium 

Kurser och seminarier

Vi ger två årliga kurser på forskarnivå i medicinsk epidemiologi: en på grundläggande nivå (Introduction to epidemiology, 1,5 hp, kursansvarig Hannah Brooke) och en på intermediär till avancerad nivå (Medical epidemiology, 1,5 hp, kursansvarig Liisa Byberg). Med John Baron som huvudlärare erbjuder vi även ytterligare en kurs med inriktning mot klinisk epidemiologi och kliniska prövningar (Clinical Trials Epidemiology, kursansvarig Liisa Byberg). Information om alla våra kurser finns på sidan över kurser vid medicinska fakulteten: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/for_doktorander/kurser.html

Vi anordnar en seminarieserie dit doktorander vid Uppsala universitet är välkomna att diskutera epidemiologisk metod. Deltagande i 10 seminarier ger 1 hp. Mer information och schema för seminarieserien hittar du här (informationen finns endast på engelska).

Nätverk

Vi administrerar ett multidisciplinärt nätverk bestående av epidemiologer vid Uppsala universitet. Nätverket för seniora forskare är för närvarande aktivt endast i formen av en epostlista (du kan anmäla eller avanmäla dig till listan här).

Publikationer

Du hittar alla våra publikationer i Diva, de 50 senaste publikationerna finns listade nedan.

Karl Michaëlsson

Professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Medicinsk epidemiologi

E-post:
karl.michaelsson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-611 9545

Rådgivare vid Rektorsråd

50 senaste publikationerna

Senast uppdaterad: 2022-11-08