Välkommen till Epihubben!

Broschyrer om EpihubbenEpihubben är en 500 kvm stor samlingplats för forskare inom epidemiologi placerad på entréplan på Dag Hammarskjölds väg 14B i Uppsala. Syftet med Epihubben är att skapa en plats som främjar utbyte och interaktion mellan forskare, att vi ska lära av varandra och utbyta tankar som ska föda nya forskningsidéer. En strävan mot excellens kräver samarbete över gränserna. Alla som har sin skrivplats vid Epihubben kommer från olika institutioner inom vetenskapsområde Medicin och farmaci vid Uppsala universitet, men behåller sin anställning vid sin moderinstitution. Ingen forskare är har sin anställning vid Epihubben. Epihubben främjar inte enbart ämnesöverskridande utbyten utan underlättar även utbyte mellan juniora och seniora forskare genom att blanda dem i det fysiska rummet och skapa en naturlig mötesplats. Närheten till diskussionspartners eller bollplank  kombineras med white boards, seminarier, pentry och fikarum, som alla är viktiga instrument för tankeutbytet. Ett epidemiologiskt ”centrum” skapar en gemensam infrastruktur för forskare, statistiker och projektkoordinatorer, ökar den epidemiologiska kompetensen och underlättar nyskapande samarbeten. 

Lokalen innehåller 40 forskarplatser i ett öppet landskap och 8 mötesrum. En helårsforskarplats kostar 25000 kr per år, en halvtidsplats 12500 kr per år och om man vill vara placerad här månadsvis blir kostnaden 5000 kr per månad. För kostnaden får man tillgång till en trevlig och stimulerande arbetsplats som ger dig möjlighet till bättre genomförda studier.

Om du är intresserad och vill veta mer om Epihubben kontakta Karl Michaëlsson.

Senast uppdaterad: 2022-11-08