Öron-, Näsa- och Halssjukdomar, Huvud- och Halskirurgi

Ämnesområdet omfattar många vitala organ och funktioner: sinnesorgan för hörsel och balans liksom smak och lukt, andnings-, svälj- och tuggfunktioner och även ansiktsuttryck. Halsen inbegriper även rösten som är ett viktigt instrument i den mänskliga kommunikationen.

Sjukdomar inom alla dessa områden ovan diagnostiseras och behandlas inom specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi. Specialiteten utvecklades från allmänkirurgin under senare delen av 1800-talet till att omfatta bland annat högspecialiserad kirurgi.

Totalansvarig: Professor Göran Laurell  

Forskning

 1. Facialisnervens sjukdomar, Bell’s pares
 2. Nutrition och immunreaktion hos patienter med huvud- och halscancer
 3. Tung- och munbottencancer i Sverige
 4. Screening av HPV DNA i blod efter behandling av orofaryngeal cancer
 5. Primär hörselgångscancer i Sverige
 6. Kartläggning av innerörats proteiner och deras betydelse för hörsel
 7. Protektion och behandling av exogen hörselnedsättning- experimentella studier
 8. Snarkning och obstruktiv sömnapné hos barn- förenklad diagnostik, livskvalitet efter kirurgi, etiologi
 9. Cochleaimplantat och inneröreforskning
 10. EILO (Ansträngningsutlöst laryngeal obstruction)​
 11. Anatomiska studier av det mänskliga örat - betydelse för cochleaimplantat
 12. Molekylära studier av det mänskliga örat
 13. Nanoparticle based inner ear therapy
 14. Studier om regeneration

Linda Marklund

Professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar

E-post:
linda.marklund[AT-tecken]uu.se
Senast uppdaterad: 2022-12-09