Öron-, Näsa- och Halssjukdomar, Huvud- och Halskirurgi

Ämnesområdet omfattar många vitala organ och funktioner: sinnesorgan för hörsel och balans liksom smak och lukt, andnings-, svälj- och tuggfunktioner och även ansiktsuttryck. Halsen inbegriper även rösten som är ett viktigt instrument i den mänskliga kommunikationen.

Sjukdomar inom alla dessa områden ovan diagnostiseras och behandlas inom specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi. Specialiteten utvecklades från allmänkirurgin under senare delen av 1800-talet till att omfatta bland annat högspecialiserad kirurgi.

Totalansvarig: Professor Göran Laurell  

Forskning

1 Facialisnervens sjukdomar, Bell’s pares

2 Nutrition och immunreaktion hos patienter med huvud- och halscancer

3 Tung- och munbottencancer i Sverige

4 Screening av HPV DNA i blod efter behandling av orofaryngeal cancer.

5 Primär hörselgångscancer i Sverige

6 Kartläggning av innerörats proteiner och deras betydelse för hörsel

7 Protektion och behandling av exogen hörselnedsättning- experimentella studier

8 Snarkning och obstruktiv sömnapné hos barn- förenklad diagnostik, livskvalitet efter kirurgi, etiologi

9 EILO (Ansträngningsutlöst laryngeal obstruction)​

10 Anatomiska studier av det mänskliga örat - betydelse för cochleaimplantat

11 Molekylära studier av det mänskliga örat

12 Nanoparticle based inner ear therapy

13 Studier om regeneration

Göran Laurell

professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Öron-, näs- och halssjukdomar

E-post:
goran.laurell[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-2854719072-1986557