Filmer från öronforskningen på IKV

Klicka på bilderna för att spela upp filmerna.
 

Neurala stamceller som utvecklas till nerver på en MEA

Bild ur en film: Neurala stamceller som utvecklas till nerver på en MEA
Filmen visar neurala stamceller som utvecklas till nerver under sju dagar på en Multi Electrode Array (MEA). De svarta rutorna är elektroder på MEA:n som möjliggör elektrisk stimulering av cellerna medan de odlas. Tekniken möjliggör också att man spelar in nervernas "svar" på elektriska impulser. Den här filmen visar hur cellerna differentierar utan påverkan av ett elektriskt fält.
 

Hörselnerv utvecklar axoner 

Bild ur en film: Hörselnerv utvecklar axoner
En time-lapse-video som visar hur en hörselnerv utvecklar axoner. En bild tas var tredje minut och sätts samman. Därmed kan man se nervens rörelser. Cellen odlas på en platta täckt av laminin och ornithin i närvaro av nervtillväxtfaktorer såsom BDNF, NT3 samt GDNF. Se hur nerven tyr sig till en annan nerv, s.k. fascikulering. En glia-cell tittar nyfiket på.
 

Hörselnerver återskapas och bildar ett hörselganglion in vitro  

Bild ur en film: Hörselnerver återskapas och bildar ett hörselganglion in vitro
Filmen visar genom time-lapse-teknik hur hörselnerver återskapas och bildar ett hörselganglion in vitro. Cellerna har uttagits och dissocierats. De har placerats på en odlingsskål täckt av ett lager ornithin. Cellerna stimuleras med nervtillväxtfaktorer; i detta fall BDNF, NT3 samt GDNF. Cellerna följs under 14 dagar med hjälp av ett inverterat mikroskop. En bild tas var tredje minut och bilderna läggs samman till en film. Filmen visar då varje cells rörelser. Det är särskilt intressant att följa nervernas utveckling med s.k. axonal sprouting, d.v.s. nerverna som har typiskt runt utseende (kula) buílar nervutskott från en s.k. tillväxtkon. Denna kon styr sedan nervutskottet och söker upp omgivande nervtrådar för att bilda större nervbuntar. Samtidigt vandrar nervcellskroppen samman med de övriga och bildar ett ganglion. Vissa koner synes kommunicera med andra eftersom de synes kemiskt attraherade av varandra. Hur dessa kemiska signaler fungerar är inte känt. Notera också att konen kan fästa intill en annan nervtråd och dra den till sig (lasso). Filmen visar att transplantation av nerver till hörselnerven är möjlig och att tillförda nervceller har förmågan att integreras i den nya hörselnerven.
 

Hörselnerver kan förnyas

Bild ur en film: Hörselnerver kan förnyas
Time-lapse-videon visar en human stamcell eller snarare en progenitorcell från hörselnerven som delar sig in vitro och bildar två identiska nervceller. Nervcellerna vidimeras med hjälp av immuncytokemi efter differentiering (TUJ1).

Filmen visar för första gången att vuxna människors hörselnerv innehåller stamceller eller progenitorceller som kan bilda nya nervceller.
 

En neurosfär från humant inneröra

Bild ur en film: En neurosfär från humant inneröra
En time-lapse-video av en neurosfär från humant inneröra. Dessa sfärer anses innehålla stamceller som kan bilda nya hörselnervceller i innerörat.
 

Konfokalmikroskopi av hörselorganet på människa

Bild ur en film: Konfokalmikroskopi av hörselorganet på människa
Konfokalmikroskopi av hörselorganet på människa.
 

En odlad hörselnerv myeliniseras

Bild ur en film: En odlad hörselnerv myeliniseras
Time-lapse-video mikroskopi visar hur en odlad hörselnerv "myeliniseras" eller hur gliaceller adhererar till axonet i närvaro av tillväxtfaktorn GDNF.

Riktad injektion av netrin 1

Bild ur en film: Riktad injektion av netrin 1
Time-lapse-video mikroskopi visar effektav riktad injektion av netrin 1. Detta är en "guidancemolekyl" som kan styra nerven tillväxtkon. Här injiceras netrin till vänster om konen vilket får den att avböjas åt samma håll. Dessutom delar sig axonet i två.
 

När netrin 1 ges bakom konen

Bild ur en film: När netrin 1 ges bakom konen
Filmen visar motsvarande förlopp när netrin 1 ges "bakom" konen (jämför med filmen ovan, "Riktad injektion av netrin 1"). Konen  antar dessutom ett veskulärt utseende.

Tillväxtkon hos en in vitro odlad hörselneuron

Bild ur en film: Tillväxtkon hos en in vitro odlad hörselneuron
Time-lapse-video visar tillväxtkonen hos en in vitro odlad hörselneuron. Notera rörelser i den stora konens cytoplasma. Plötsligt genomgår nerven apoptosis, d.v.s. den går under. Tidsmarkeringen visar att denna process är mycket snabb. En glia-liknande cell närmar sig konen och phagocyterar.

3D-nätverk av spiralganglienerver

Bild ur en film: 3D-nätverk av spiralganglienerver
3D-nätverk av spiralganglienerver som växt i en gel färgade med kärnfärgning (DAPI, Blå) och med immunfluorescens för nervmarkören Tuj1 (Grön). Bilderna är tagna med konfokalmikroskop.


 


 

Varför du inte bör dricka alkohol under graviditeten

Bild ur en film: Varför du inte bör dricka alkohol under graviditeten
I hjärnan hos fostret utvecklas miljontals nervceller i hjärnan. Dessa söker rätt kontakter för en fungerande hjärna. Tänk dig då att modern dricker alkohol som genom moderkakan förs till barnets blod. Denna video ger en bild vad som händer när nervceller exponeras för alkohol.
Time-lapse-video visar en växande nervcell på en kulturplatta under mikroskop. Mikroskopet följer cellen då den växer under flera timmar och en bild tas varje minut.
Vid vissa tidpunkter ges alkohol till mediet (markerad med en pil) genom en mikroinjektion nära cellen. Det är slående att se en omedelbar reaktion från tillväxtkonen som upphör att tillväxa och till och med tillbakabildas. Kom ihåg att denna tillväxtkon söker kontakt med andra neuron liksom in-vivo och samma reaktion skulle ses där såsom en human analog. Mängden alkohol är sex tusendelar av en tusendels liter men det är tillräckligt för att påverka riktningen för alltid. Tänk på detta nästa gång Du ser en gravid kvinna inta ”bara lite vin”.
Mer detaljerat så täcktes odlingsplattan med poly-L-ornithine. Odlingsmedium var Neurobasal med tillägg av BDNF, NT3 and GDNF. Inkubatorn var inställd på 37°C and 5% CO2.

  • film 1