Cochleaimplantat och inneröreforskning

Cochleaimplantat (CI) är en metod att behandla dövhet som uppkommit till följd av påverkan på innerörat och hörselnerven. Operationsmetoden går att använda både på barn och vuxna men är särskilt framgångsrik hos barn. Cochleaimplantat är idag en etablerad metod som innebär att elektroder läggs in i hörselsnäckan, vilka stimuleras genom vanligt ljud. Genom operationen kan många återfå stora delar av sin hörsel.

Inom ramen för ett EU-projekt studeras effekten av nervtillväxtfaktorer hos patienter med nedsatt nervpotential i innerörat. När hörselorganets sinnesceller förstörs påverkas också den mänskliga hörselnerven. Hörselnerven förtvinar dock inte fullständigt och med hjälp av olika ämnen går det att få kvarvarande nervceller att bilda nya utskott. Genom olika in vitro-tekniker kan man analysera hörselnervcellernas biologi, elektriska potentialer och toxisk/kemisk påverkan. Vi har lyckats odla mänskliga hörselnervceller och även funnit tecken på att det finns stamceller i innerörat som kan bilda nya nervceller. Dessa stamceller skulle eventuellt kunna användas för att återskapa hörselnerver. Dessa studier ingår nu i ett annat EU-projekt ”Otostem”.


Medarbetare
Helge Rask-Andersen, professor
Wei Liu
Fredrik Edin
Hao Li
Nadine Schart-Moren
Karin Strömbäck
Niklas Danckwardt-Lillieström
Elsa Erixon
Charlotta Kämpfe
 

Läs mer om Cochleaimplantat och artikeln Döva får hörseln tillbaka i serien 52 bidrag till en bättre värld på Akademiska sjukhusets hemsida. 

Internationellt samarbete
Dr Fred Linthicum, House Ear Institute, Los Angeles, USA.
Professor Annelies Schrott-Fischer, Innsbruck University Hospital, Österrike.
Professor Hubert Löwenheim, Öronkliniken, Tübingens Universitets sjukhus, Tyskland.
Dr Pascal Senn, Öronkliniken, Kantonspital Bern, Switzerland.
Lisbeth Tranebjerg, Audiologiska avdelningen, Bispebjergs sjukhus. Köpenhamn.
Professor Hideo Yamane, Öronkliniken, Abeno Universitetssjukhus, Osaka, Japan.

Ytterligare tio partners i Europa samt USA i de två EU projekten inom 7:e ramprogrammet, NANOCI samt OTOSTEM.