EILO

Ansträngningsutlöst laryngeal obstruktion (EILO) är en viktig differentialdiagnos till ansträngningsastma (EIA) och sedan 2005 har vi genomfört mer än 600 ansträngningstester kombinerat med videolaryngoskopi (CLE-test), ett test som kan fastställa om patienten har EILO. Socialstyrelsen rekommenderar att CLE-test erbjuds ungdomar med misstänkt EIA där effekt av standardbehandling uteblivit.

Utifrån kliniska frågeställningar har ett forskningsprojekt växt fram liksom samarbete med andra enheter vid universitetet. Sveriges första avhandling om EILO blev klar 2017 (Katarina Norlander) och nya projekt med syfte att öka kunskapen om EILO pågår. Remissflöde och tidiga studier antyder att EILO är vanligare hos kvinnliga idrottare vilket ledde fram till nuvarande huvudprojekt, att studera elever vid Celsiusskolan, ett idrottsgymnasium i Uppsala. Vi samarbetar med Fysioterapi och Klinisk fysiologi i kartläggningen av EIA och EILO hos idrottsklasselever för att besvara dessa frågor, till exempel om intensiv idrottsutövning i gymnasieåren kan påskynda utvecklingen av EILO. Eleverna testades 2016 – 2019 och de första resultaten presenterades under förra året. 

Eftersom 80 % av patienterna med EILO är unga kvinnor pågår ett projekt för att belysa om kvinnor med EILO har ett annat uttryck av hormonreceptorer i larynx än ett kontrollmaterial från kvinnor utan EILO.

Medarbetare
Leif Nordang, docent
Katarina Norlander, med dr
Elisabet Mallmin, doktorand
Staffan Morén, med dr