Kartläggning av innerörats proteiner och deras betydelse för hörsel

Innerörat ligger skyddat i klippbenet och är svåråtkomligt för provtagning och studier på molekylär nivå. Den kunskap som finns avseende innerörat är i många fall hämtad från olika typer av djurförsök då provtagning från det mänskliga innerörat skulle innebära en skada av hörsel och balansfunktion. I ett samarbete mellan ÖNH-kliniken och den Neurokirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, opereras patienter med olika tumörer i bryggvinkeln. Under operationerna avlägsnas innerörat för att nå tumören. Vid sådana ingrepp samlas vätskebiopsier från specifika delar av innerörat, utan att det medför ökad risk för patienten.

I ett samarbetsprojekt med Institutionen för kemi, BMC, Uppsala universitet, analyseras proverna med s.k. proteomik, där de olika förekommande proteiner påvisas och kvantifieras. I de fortsatta undersökningarna söks samband mellan utvalda proteiner och deras funktion i innerörat. Vi samarbetar med professor Jonas Bergquist och professor Mikael Hedelands forskargrupper.