Primär hörselgångscancer i Sverige

Retrospektiv studie av samtliga patienter i Sverige som diagnosticerats med primär hörselgångscancer sedan år 2000.  Primär hörselgångscancer drabbar en liten grupp patienter men med relativt dålig prognos. Syftet med studien är att öka kunskapen om hur val av behandling vid primär hörselgångscancer och övrig primär temporalbenscancer samt tumörer utgående från närliggande organ med inväxt i temporalbenet påverkar risken för återfall och död i sjukdomen samt beskriva epidemiologiska data.

Ansvarig 
Per Olof Eriksson

Forskningsgruppens medlemmar 2020
Göran Laurell, professor
Ylva Tiblom Ehrsson, med dr
Sandra Einarsson, med dr
Karl Sandström, med dr
Anna Karin Haylock, med dr
Thorsteinn Astradsson, doktorand
Constatina Cristou, doktorand
Brith Granström, doktorand

Publikationer

Astradsson T, Laurell G, Ahlberg A, Nikolaidis P, Johansson H, Ehrsson YT. Acta Otolaryngol 2018;138(12):1123-1127.

Talani C, Mäkitie A, Beran M, Holmberg E, Laurell G, Farnebo L. Early mortality after diagnosis of cancer of the head and neck – A population-based nationwide study. PLoS One 2019;14:e0223154

Einarsson S, Laurell G, Tiblom Ehrsson Y. An explorative study on energy balance in patients with head head and neck cancer. Nutr Cancer 2019;Oct 12:1-9

Astradsson T, Sellberg F, Berglund D, Ehrsson YT, Laurell GFE. Systemic inflammatory reaction in patients with head and neck cancer – an explorative study. Front Oncol 2019;9:1177.

Granström B, Tiblom Ehrsson Y, Holmberg E, Hammerlid E, Beran M, Tano K, Laurell G. Return to work after oropharyngeal cancer treatment – highlighting a growing working-age population. Head Neck 2020

Einarsson S, Laurell G, Tiblom Ehrsson Y. Mapping the frequency of malnutrition in patients with head and neck cancer using the GLIM Criteria for the Diagnosis of Malnutrition. Accepterat för publication i Clinical Nutrition.