Protektion och behandling av exogen hörselnedsättning

Hörselnedsättning kan uppstå på grund av förvärvade skador. Två exempel är bullerskador och läkemedelsutlösta, så kallade ototoxiska skador. Buller kan utlösa metabola förändringar och mer sällan mekaniska skador i innerörat. Cisplatin är ett cytostatikum som används vid behandling av olika solitära maligna tumörer. Hörselnedsättning är en biverkning som kan inskränka på möjligheterna att genomföra en effektiv cisplatinbehandling. Vi arbetar experimentellt sedan lång tid med att utveckla protektion och behandling av förvärvad hörselnedsättning. Studierna har lett fram till två olika metoder för att tillföra innerörat verkningssamma läkemedel, lokalbehandling genom injektion till mellanörat och inhalation. Vi studerar nu hur vi ska kunna förfina dessa metoder för att uppnå bättre behandlingsresultat. Forskningen har lett fram till en planerad klinisk studie för att skydda hörselsnäckan mot cisplatinskada.

Forskningsgruppens medlemmar 2020 
Göran Laurell, professor
Per Olof Eriksson, docent
Pernilla Videhult Pierre, med dr
Jesper Rasmussen, doktorand
Christine Ölander, doktorand
 

Publikationer

Videhult Pierre P, Haglöf J, Linder B, Engskog MKR, Arvidsson T, Pettersson C, Fransson A, Laurell G. Cisplatin-induced metabolome changes in serum: an experimental approach to identify markers for ototoxicity. Acta Otolaryngol. 2017 May 24:1-7. doi: 10.1080/00016489.2017.1325006. [Epub ahead of print]

Counter SA, Nikkhou-Aski S, Damberg P, Berglin CE, Laurell G. 2017 Ultra-high-field (9.4 T) MRI analysis of contrast agent transport across the blood-perilymph barrier and intrastrial fluid-blood barrier in the mouse inner ear. Otol Neurotol. 2017;38(7):1052-1059.

Fransson A, Kisiel M, Pirttilä K, Pettersson C, Videhult Pierre P, Laurell G. Hydrogen inhalation protects against ototoxicity induced by intravenous cisplatin in the guinea pig. Front Cell Neurosci 2017;11:280.

Ölander C, Gudjonsson O, Kinnefors A, Laurell G, Edfeldt L. Complications in translabyrinthine surgery of vestibular schwannoma. Acta Otolaryngol 2018;138(7):639-645

Edvardsson Rasmussen J, Laurell G, Rask-Andersen H, Bergquist J, Eriksson PO. The proteomeof perilymph in patients with vestibular schwannoma. A possibility to identify biomarkers for tumor associated hearing loss? PLoS One 2018;13(6):e0198442

Videhult Pierre P, Fransson A, Kisiel MA, Damberg P, Nikkhou Aski S, Andersson M, Hällgren L, Laurell G. Middle ear administration of a perticulate chitosan gel in an in vivo model of cisplatin ototoxicity. Front Cell Neurosci 2019;13:268

Pirttilä K, Videhult Pierre P, Haglöf J, Engskog M, Hedeland M, Laurell G, Arvidsson T, Pettersson C. An LCMS-based untargeted metabolomics protocol for cochlear perilymph: highlighting metabolic effects of hydrogen gas on the inner ear of noise exposed guinea pigs. Metabolomics 2019;15:138

Videhult Pierre P, Rasmussen JE, Nikkhou Aski S, Damberg P, Laurell G.High-dose furosemide enhances the magnetic resonance signal of systemic gadolinium in the mammalian cochlea. Otol Neurootol 2020 Jan 24. Doi 10.1097/MAO.0000000000002571. [Epub ahead of print]