Screening av HPV DNA i blod efter behandling av orofaryngeal cancer

Planerad pilotstudie i samarbete med Universitetssjukhuset i Lund för att utvärdera en ny detektionsmetod av HPV DNA i blod hos patienter som genomgått kurativ behandling av HPV positiv orofaryngeal cancer. Metoden skulle kunna användas för att prospektivt utvärdera screening för upptäckt av återfall i orofaryngeal cancer.

Ansvarig 
Karl Sandström

Nationellt samarbete
Curt Pettersson, professor, Uppsala universitet