Tung- och munbottencancer i Sverige

Retrospektiv studie som utifrån kvalitetsregister och journaldata skall beskriva och analysera grundläggande patient- och tumörkaraktäristika, val av behandling, överlevnad samt återfall för patienter som erhållit behandling för tung- eller munbottencancer. Den huvudsakliga frågeställningen är om det finns skillnader i överlevnad och/eller recidivfrekvens beroende på tumörens lokalisation, ledtider, val av behandling och prognostiska markörer. Knappt 1300 patienter ingår i studien som nu är i slutskedet av datainsamlingsfasen.

Ansvarig 
Karl Sandström