Samlade länkar från öronforskningen på IKV

Här kommer vi att samla en del länkar till material som rör öronforskningen på IKV. 

4 EU projekt 

  • BIOEAR    2004 - 2007 (endast på engelska)
  • NANOEAR  2007 - 2011
  • NANOCI 2012 - 2015 (endast på engelska)
  • OTOSTEM 2013 - 2017 

Totalbudget för gruppen i Uppsala är ca 15 miljoner.


Priser och utmärkelser 

Helge Rask-Andersen är utnämnd till hedersmedlem i Barnplantorna

Barnplantorna, riksförbundet för barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat utnämnde Helge Rask-Andersen till hedersmedlem i Barnplantorna vid sitt sommarläger i Helsingborg den 2 augusti 2013.

Utmärkelsen tilldelas med anledning av banbrytande arbete inom hörselvården nationellt såväl som internationellt och då framförallt inom utvecklandet av cochleaimplantat. Motiveringen lyder:

"Cochleaimplantat återskapar ett sinne. Med engagemang, vetgirighet, ansvarstagande och mod hos skickliga yrkesmän har tekniken utvecklats. Många barn, ungdomar och vuxna med cochleaimplantat samt föräldrar har er pionjärer att tacka för så mycket." 

Stora hörselpriset till Helge Rask-Andersen

I dag kan många hörselskadade och döva höra med hjälp av hörselimplantat tack vare den svenske forskaren Helge Rask-Andersen. Nu belönas han med Stora Hörselpriset på 100 000 kronor. (publicerad 2012-05-16 i www.hrf.se).
 


Utställning

Under ÖNH-mötet i Uppsala 2014 hölls en utställning av tavlor med bilder på innerörat. De unika anatomiska bilderna visades i den anatomiska teatern på museum Gustavianum och drog många besökare. Utställningen invigdes av Marika Hedin, museichef vid Museum Gustavianum.

Museichef Marika Hedin och professor Helge Rask-Andersen.
Museichef Marika Hedin och professor Helge Rask-Andersen.


Resultatsammanfattningar

http://www.nanoci.org/output/results/index.html (endast på engelska)