Uppsala Ear Research Laboratory

Texten finns bara på engelska. Klicka på English högst upp till höger på sidan för att läsa mer.

Svepelektronmikroskopi av det mänskliga hörselorganet. De blå cellerna är yttre hårceller och de röda cellerna är inre hårceller. Sammantaget finns 15 000 hårceller varav ca 3400 utgörs av inre hårceller. Endast dessa celler är kopplade till nervtrådar som förlöper upp till hjärnan. De yttre 12000 hårcellerna innehåller proteinet prestin. Det kan ses som ett rött band i cellens vägg på bilden bredvid. Härvid används konfokalmikroskopi. Hårcellens cytoplasma har färgats med markören parvalbumin (grön).