Ortopedi

Ortopedins och handkirurgins sjukdomspanoramaRöntgenbild på ett knä

Ortopedin handlägger rörelseorganens skador och sjukdomar. Ortopediska skador uppstår genom trauma, vissa ortopediska sjukdomar är degenerativt betingade och ytterligare ett stort område är diagnostik, behandling och habilitering av medfödda tillstånd.

Ett trauma kan leda till frakturer och mjukdelsskador, och inom ortopedin behandlar vi bland annat livshotande skador som uppkommer vid trafikolyckor eller fall från hög höjd, ofta definierade som högenergiskador. Men ortopediskt trauma inkluderar även de betydligt vanligare fallolyckorna i samma plan, skador som företrädesvis drabbar barn och åldringar, och som ofta kallas lågenergisakador.

Ett stort område inom ortopedin utgörs av degenerativa sjukdomar som artros, alltså ledsvikt, samt mjukdelsrelaterade smärtor i nacke, rygg och extremiteter. Men även mer ovanliga tillstånd inom rörelseapparaten, som infektioner, tumörer och medfödda sjukdomar, kan kräva ortopedisk kompetens. Inflammatoriska ledsjukdomar, som reumatoid artrit kan också bli aktuella för ortopedisk behandling, och ortopedin utreder och behandlar även överbelastningsskador, ofta uppkomna som arbetsskador eller idrottsskador.

Förändring i det ortopediska sjukdomspanoramat

Ortopediska skador och sjukdomar drabbar alla åldersgrupper. Lågenergitrauma och degenerativa förändringar drabbar dock främst äldre individer. Då medellivslängden i Sverige har fördubblats de senaste 200 åren har andelen åldringar i samhället ökat. Tack vare en aktiv livsstil långt upp i åldrarna har vi idag också många fler skador och förslitningar som uppstått i samband med idrott eller annan fysisk aktivitet. Den förändrade samhällsdemografin och förändringar mot en mer aktiv livsstil har medfört en ökning av antalet individer med ortopediska åkommor, och denna trend förväntas öka.

Ortopedisk forskning

Historiskt sett har den ortopediska och handkirurgiska forskningen lett till fantastiska och mycket kännbara resultat för stora patientgrupper. Ta som exempel insättningen av konstgjorda leder, frakturkirurgin, eller replantationen av avskurna fingrar, behandlingar som för två generationer sedan tedde sig mer som ”science fiction”.

Målet med vår forskning är att ständigt förbättra diagnostik och behandling av patienter som drabbats av ovan nämnda skador och sjukdomar, och att systematiskt utvärdera nya behandlingsmetoder. Vår enhet bedriver forskning på många olika områden, alltifrån trauma och artros till barnortopedi och handkirurgi. Beroende på frågeställning använder vi vitt skilda metoder, från translationell forskning på odlade celler eller djur, via kliniska studier på patienter till storskalig epidemiologisk forskning på omfattande patientgrupper. 

På dessa sidor presenteras en överblick över de olika forskningsprojekten som pågår på enheten för ortopedi och handkirurgi. Glädjande nog är vi en väldigt aktiv enhet, med många aktiva doktorander och seniora forskargruppsledare, och vi har de senaste åren lyft fram många spännande forskningsresultat som delvis fått stor medial uppmärksamhet.


Nils Hailer, professor i ortopedi

Publikationer i DiVA 2018-2019, ortopedi

 • Titova, Olga E; Lindberg, Eva; Tan, Xiao; Elmståhl, Sölve et al.

  Association between sleep duration and executive function differs between diabetic and non-diabetic middle-aged and older adults.

  Ingår i Psychoneuroendocrinology, 2020.

  Open access
 • Eriksson, Thomas; Berg, Per; Olerud, Claes; Shalabi, Adel et al.

  Low-dose CT of postoperative pelvic fractures: a comparison with radiography

  Ingår i Acta Radiologica, s. 85-91, 2019.

 • Yang, Yaohua; Wu, Lang; Shu, Xiang; Lu, Yingchang et al.

  Genetic Data from Nearly 63,000 Women of European Descent Predicts DNA Methylation Biomarkers and Epithelial Ovarian Cancer Risk

  Ingår i Cancer Research, s. 505-517, 2019.

 • Manabe, Nodoka; Covaro, Augusto; Bobinski, Lukas; Shimizu, Takachika et al.

  The Relationship between the Occipitocervical Junction and Thoracic Kyphosis in Ankylosing Spondylitis: A Retrospective Cohort Study of 86 Cervical Fractures in Surgically Treated Patients

  Ingår i Asian Spine Journal, s. 103-110, 2019.

  Open access
 • Lönne, Greger; Fritzell, Peter; Hägg, Olle; Nordvall, Dennis et al.

  Lumbar spinal stenosis: comparison of surgical practice variation and clinical outcome in three national spine registries

  Ingår i The spine journal, s. 41-49, 2019.

 • Khalili, Hamed; Hakansson, Niclas; Chan, Simon S; Ludvigsson, Jonas F et al.

  No Association Between Consumption of Sweetened Beverages and Risk of Later-Onset Crohn's Disease or Ulcerative Colitis.

  Ingår i Clinical Gastroenterology and Hepatology, s. 123-129, 2019.

 • Kaluza, J; Håkansson, N; Harris, H R; Orsini, N et al.

  Influence of anti-inflammatory diet and smoking on mortality and survival in men and women: two prospective cohort studies.

  Ingår i Journal of Internal Medicine, s. 75-91, 2019.

 • Björk, Anne; Ribom, Eva; Johansson, Gunnar; Scragg, R. et al.

  Variations in the vitamin D receptor gene are not associated with measures of muscle strength, physical performance, or falls in elderly men: Data from MrOS Sweden

  Ingår i Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, s. 160-165, 2019.

 • Larsson, Susanna C.; Drca, Nikola; Michaëlsson, Karl

  Serum Magnesium and Calcium Levels and Risk of Atrial Fibrillation: A Mendelian Randomization Study

  Ingår i CIRCULATION: GENOMIC AND PRECISION MEDICINE, 2019.

 • MacDowall, Anna; Skeppholm, Martin; Lindhagen, Lars; Robinson, Yohan et al.

  Artificial Disc Replacement versus Fusion in Patients with Cervical Degenerative Disc Disease with radiculopathy: 5-year Outcomes from the National Swedish Spine Register

  Ingår i Journal of Neurosurgery, s. 159-167, 2019.

 • MacDowall, Anna; Canto Moreira, Nuno; Marques, Catarina; Skeppholm, Martin et al.

  Artificial disc replacement versus fusion in patients with cervical degenerative disc disease and radiculopathy: a randomized controlled trial with 5-year outcomes

  Ingår i Journal of Neurosurgery, s. 323-331, 2019.

 • Karasik, David; Zillikens, M. Carola; Hsu, Yi-Hsiang; Aghdassi, Ali et al.

  Disentangling the genetics of lean mass

  Ingår i American Journal of Clinical Nutrition, s. 276-287, 2019.

 • Ludvigsson, Jonas F.; Mahl, Martin; Sachs, Michael C.; Björk, Jan et al.

  Fracture Risk in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Nationwide Population-Based Cohort Study From 1964 to 2014

  Ingår i American Journal of Gastroenterology, s. 291-304, 2019.

 • Cronholm, Felix; Rosengren, Björn E.; Nilsson, Jan-Åke; Ohlsson, Claes et al.

  The fracture predictive ability of a musculoskeletal composite score in old men - data from the MrOs Sweden study

  Ingår i BMC Geriatrics, 2019.

  Open access
 • Kaluza, Joanna; Harris, Holly; Linden, Anders; Wolk, Alicja

  Long-term unprocessed and processed red meat consumption and risk of chronic obstructive pulmonary disease: a prospective cohort study of women

  Ingår i European Journal of Nutrition, s. 665-672, 2019.

  Open access
 • Borg, Tomas; Hernefalk, Björn; Hailer, Nils P.

  Acute total hip arthroplasty combined with internal fixation for displaced acetabular fractures in the elderly: A short-term comparison with internal fixation alone after a minimum of two years

  Ingår i The Bone & Joint Journal, s. 478-483, 2019.

 • Larsson, Susanna C.; Flicker, Leon

  Vitamin D: A novel protective factor for delirium?

  Ingår i Neurology, s. 553-554, 2019.

 • Larsson, Susanna C.; Traylor, Matthew; Markus, Hugh S.

  Homocysteine and small vessel stroke: A mendelian randomization analysis

  Ingår i Annals of Neurology, s. 495-501, 2019.

  Open access
 • Wang, Mo; Mittendorfer-Rutz, Ellenor; Dorner, Thomas E.; Pazarlis, Konstantinos A. et al.

  Determinants of work disability following lumbar spine decompression surgery

  Ingår i Scandinavian Journal of Public Health, s. 281-292, 2019.

 • Larsson, Susanna C.; Allara, Elias; Mason, Amy M.; Michaëlsson, Karl et al.

  Thyroid Function and Dysfunction in Relation to 16 Cardiovascular Diseases: A Mendelian Randomization Study

  Ingår i Circulation: Genomic and Precision Medicine, s. 121 121-126 126, 2019.

  Open access
 • Larsson, Susanna C.; Traylor, Matthew; Burgess, Stephen; Boncoraglio, Giorgio B. et al.

  Serum magnesium and calcium levels in relation to ischemic stroke: Mendelian randomization study

  Ingår i Neurology, s. E944-E950, 2019.

  Open access
 • Larsson, Susanna C.; Drca, Nikola; Mason, Amy M.; Burgess, Stephen

  Resting Heart Rate and Cardiovascular Disease Mendelian Randomization Analysis

  Ingår i CIRCULATION-GENOMIC AND PRECISION MEDICINE, s. 127 127-129 129, 2019.

 • Larsson, Susanna C.; Wolk, Alicja

  Sedentary leisure-time in relation to mortality and survival time

  Ingår i Journal of Science and Medicine in Sport, s. 562-567, 2019.

 • Lind, Lars; Kullberg, Joel; Ahlström, Håkan; Michaëlsson, Karl et al.

  Proof of principle study of a detailed whole-body image analysis technique, "Imiomics", regarding adipose and lean tissue distribution

  Ingår i Scientific Reports, 2019.

  Open access
 • Law, Philip J.; Timofeeva, Maria; Fernandez-Rozadilla, Ceres; Timofeeva, Aria et al.

  Association analyses identify 31 new risk loci for colorectal cancer susceptibility

  Ingår i Nature Communications, 2019.

  Open access
 • Hulsart Billström, Gry; Janson, Oscar; Engqvist, Håkan; Welch, Ken et al.

  Thromboinflammation as bioactivity assessment of H2O2-alkali modified titanium surfaces

  Ingår i Journal of materials science. Materials in medicine, 2019.

  Open access
 • Kharazmi, Mohammad; Michaëlsson, Karl; Schilcher, Jorg; Eriksson, Niclas et al.

  A Genome-Wide Association Study of Bisphosphonate-Associated Atypical Femoral Fracture

  Ingår i Calcified Tissue International, s. 51-67, 2019.

  Open access
 • Weiss, Rudiger J.; Karrholm, Johan; Rolfson, Ola; Hailer, Nils P.

  Increased early mortality and morbidity after total hip arthroplasty in patients with socioeconomic disadvantage: a report from the Swedish Hip Arthroplasty Register

  Ingår i Acta Orthopaedica, s. 264-269, 2019.

  Open access
 • Cnudde, Peter; Bulow, Erik; Nemes, Szilard; Tyson, Yosef et al.

  Association between patient survival following reoperation after total hip replacement and the reason for reoperation: an analysis of 9,926 patients in the Swedish Hip Arthroplasty Register

  Ingår i Acta Orthopaedica, s. 226-230, 2019.

  Open access
 • Iderberg, Hanna; Willers, Carl; Borgstrom, Fredrik; Hedlund, Rune et al.

  Predicting clinical outcome and length of sick leave after surgery for lumbar spinal stenosis in Sweden: a multi-register evaluation

  Ingår i European spine journal, s. 1423-1432, 2019.

 • Heary, Robert F.; MacDowall, Anna; Agarwal, Nitin

  Cervical spondylotic myelopathy: A two decade experience

  Ingår i Journal of Spinal Cord Medicine (JSCM), s. 407-415, 2019.

 • Launonen, Antti P.; Fjalestad, Tore; Laitinen, Minna K.; Lahdeoja, Tuomas et al.

  Nordic Innovative Trials to Evaluate osteoPorotic Fractures (NITEP) Collaboration: The Nordic DeltaCon Trial protocol-non-operative treatment versus reversed total shoulder arthroplasty in patients 65 years of age and older with a displaced proximal humerus fracture: a prospective, randomised controlled trial

  Ingår i BMJ Open, 2019.

  Open access
 • Clewemar, Pantelis; Hailer, Nils P.; Hailer, Yasmin; Klar, Joakim et al.

  Expanding the phenotypic spectrum of osteogenesis imperfecta type V including heterotopic ossification of muscle origins and attachments

  Ingår i Molecular Genetics & Genomic Medicine, 2019.

  Open access
 • Wu, Lang; Wang, Jifeng; Cai, Qiuyin; Cavazos, Taylor B. et al.

  Identification of Novel Susceptibility Loci and Genes for Prostate Cancer Risk: A Transcriptome-Wide Association Study in over 140,000 European Descendants

  Ingår i Cancer Research, s. 3192-3204, 2019.

 • Bien, Stephanie A.; Su, Yu-Ru; Conti, David V.; Harrison, Tabitha A. et al.

  Genetic variant predictors of gene expression provide new insight into risk of colorectal cancer

  Ingår i Human Genetics, s. 307-326, 2019.

  Open access
 • Cerani, Agustin; Zhou, Sirui; Forgetta, Vincenzo; Morris, John A. et al.

  Genetic predisposition to increased serum calcium, bone mineral density, and fracture risk in individuals with normal calcium levels: mendelian randomisation study

  Ingår i BMJ. British Medical Journal, 2019.

  Open access
 • Launonen, Antti P.; Sumrein, Bakir O.; Reito, Aleksi; Lepola, Vesa et al.

  Operative versus non-operative treatment for 2-part proximal humerus fracture: A multicenter randomized controlled trial

  Ingår i PLoS Medicine, 2019.

  Open access
 • Yuan, Shuai; Larsson, Susanna C.

  Plasma Phospholipid Fatty Acids and Risk of Atrial Fibrillation: A Mendelian Randomization Study

  Ingår i Nutrients, 2019.

  Open access
 • Tominaga, Hiroyuki; MacDowall, Anna; Olerud, Claes

  Surgical treatment of the severely damaged atlantoaxial joint with C1-C2 facet spacers Three case reports

  Ingår i Medicine (Baltimore, Md.), 2019.

  Open access
 • Hailer, Yasmin; Penno, Eva

  Agreement of radiographic measurements and patient-reported outcome in 61 patients with Legg-Calvé-Perthes disease at mean follow-up of 28 years

  Ingår i Journal of pediatric orthopedics. Part B, s. 100-106, 2019.

 • Lind, Lars; Michaëlsson, Karl; Söderberg, Stefan; Larsson, Anders et al.

  On the association between body fat and left ventricular mass

  Ingår i Journal of Hypertension, s. 1699-1704, 2019.

 • Dörk, Thilo; Peterlongo, Paolo; Mannermaa, Arto; Bolla, Manjeet K. et al.

  Two truncating variants in FANCC and breast cancer risk

  Ingår i Scientific Reports, 2019.

  Open access
 • Jiang, Xia; Finucane, Hilary K.; Schumacher, Fredrick R.; Schmit, Stephanie L. et al.

  Shared heritability and functional enrichment across six solid cancers

  Ingår i Nature Communications, 2019.

  Open access
 • Larsson, Susanna C.; Markus, Hugh S.

  Genetic Liability to Insomnia and Cardiovascular Disease Risk

  Ingår i Circulation, s. 796-798, 2019.

 • Warensjö Lemming, Eva; Byberg, Liisa; Stattin, Karl; Ahmad, Shafqat et al.

  Dietary Pattern Specific Protein Biomarkers for Cardiovascular Disease: A Cross-Sectional Study in 2 Independent Cohorts

  Ingår i Journal of the American Heart Association, 2019.

  Open access
 • Lind, Lars; Strand, Robin; Michaëlsson, Karl; Kullberg, Joel et al.

  Relationship between endothelium-dependent vasodilation and fat distribution using the new "imiomics" image analysis technique

  Ingår i NMCD. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases, s. 1077-1086, 2019.

  Open access
 • Tyson, Yosef; Rolfson, Ola; Karrholm, Johan; Hailer, Nils et al.

  Uncemented or cemented revision stems?: Analysis of 2,296 first-time hip revision arthroplasties performed due to aseptic loosening, reported to the Swedish Hip Arthroplasty Register

  Ingår i Acta Orthopaedica, s. 421-426, 2019.

  Open access
 • Lind, Thomas; Lejonklou, Margareta Halin; Dunder, Linda; Kushnir, Mark M. et al.

  Developmental low-dose exposure to bisphenol A induces chronic inflammation, bone marrow fibrosis and reduces bone stiffness in female rat offspring only

  Ingår i Environmental Research, 2019.

  Open access
 • Rahman, Syed; Mittendorfer-Rutz, Ellenor; Dorner, Thomas E.; Pazarlis, Konstantinos A. et al.

  Work-disability in low back pain patients with or without surgery, and the role of social insurance regulation changes in Sweden

  Ingår i European Journal of Public Health, s. 524-530, 2019.

 • Wang, Xiaoliang; Dai, James Y; Albanes, Demetrius; Arndt, Volker et al.

  Mendelian randomization analysis of C-reactive protein on colorectal cancer risk

  Ingår i International Journal of Epidemiology, s. 767-780, 2019.

 • Eriksson, Hannah K.; Ahadpour, David; Hailer, Nils; Lazarinis, Stergios et al.

  Linezolid in the treatment of periprosthetic joint infection caused by coagulase-negative staphylococci

  Ingår i Infectious Diseases, s. 683-690, 2019.

 • Ullmark, Gösta; Sörensen, Jens; Maripuu, Enn; Nilsson, Olle

  Fingerprint pattern of bone mineralisation on cemented and uncemented femoral stems: analysis by [18F]-fluoride-PET in a randomised clinical trial

  Ingår i HIP International, s. 609-617, 2019.

 • Yuan, Shuai; Larsson, Susanna C.

  No association between coffee consumption and risk of atrial fibrillation: A Mendelian randomization study

  Ingår i NMCD. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases, s. 1185-1188, 2019.

 • Larsson, Susanna C; Michaëlsson, Karl; Burgess, Stephen

  Mendelian randomization in the bone field

  Ingår i Bone, s. 51-58, 2019.

 • Huyghe, Jeroen R.; Bien, Stephanie A.; Harrison, Tabitha A.; Kang, Hyun Min et al.

  Discovery of common and rare genetic risk variants for colorectal cancer

  Ingår i Nature Genetics, s. 76-87, 2019.

 • Larsson, Susanna C; Wolk, Alicja; Bäck, Magnus

  Dietary patterns, food groups, and incidence of aortic valve stenosis: A prospective cohort study.

  Ingår i International Journal of Cardiology, s. 184-188, 2019.

  Open access
 • Nichols, Hazel B; Schoemaker, Minouk J; Cai, Jianwen; Xu, Jiawei et al.

  Breast Cancer Risk After Recent Childbirth: A Pooled Analysis of 15 Prospective Studies.

  Ingår i Annals of Internal Medicine, s. 22-30, 2019.

 • Lagerback, Tobias; Fritzell, Peter; Hagg, Olle; Nordvall, Dennis et al.

  Effectiveness of surgery for sciatica with disc herniation is not substantially affected by differences in surgical incidences among three countries: results from the Danish, Swedish and Norwegian spine registries

  Ingår i European spine journal, s. 2562-2571, 2019.

  Open access
 • Mubanga, Mwenya; Byberg, Liisa; Egenvall, Agneta; Ingelsson, Erik et al.

  Dog Ownership and Survival After a Major Cardiovascular Event: A Register-Based Prospective Study

  Ingår i Circulation. Cardiovascular Quality and Outcomes, 2019.

 • Helte, Emilie; Akesson, Agneta; Larsson, Susanna C.

  Assessing Causality in Associations of Serum Calcium and Magnesium Levels With Heart Failure: A Two-Sample Mendelian Randomization Study

  Ingår i Frontiers in Genetics, 2019.

  Open access
 • Nyström, Andreas; Kiritopoulos, Demostenis; Ullmark, Gösta; Sörensen, Jens et al.

  Denosumab Prevents Early Periprosthetic Bone Loss After Uncemented Total Hip Arthroplasty: Results from a Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial

  Ingår i Journal of Bone and Mineral Research, 2019.

 • Hailer, Nils P.; Garland, Anne; Gordon, Max; Karrholm, Johan et al.

  No generally increased risk of cancer after total hip arthroplasty performed due to osteoarthritis

  Ingår i International Journal of Cancer, 2019.

  Open access
 • Yuan, Shuai; Michaëlsson, Karl; Wan, Zihao; Larsson, Susanna C.

  Associations of Smoking and Alcohol and Coffee Intake with Fracture and Bone Mineral Density: A Mendelian Randomization Study

  Ingår i Calcified Tissue International, s. 582-588, 2019.

  Open access
 • Figlioli, Gisella; Wolk, Alicja; Young, Mary Ann

  The FANCM:p.Arg658* truncating variant is associated with risk of triple-negative breast cancer

  Ingår i NPJ BREAST CANCER, 2019.

  Open access
 • Kalland, Kristine; Åberg, Henrik; Berggren, Anna; Ullman, Michael et al.

  Similar outcome of femoral neck fractures treated with Pinloc or Hansson Pins: 1-year data from a multicenter randomized clinical study on 439 patients

  Ingår i Acta Orthopaedica, s. 542-546, 2019.

  Open access
 • Melhus, Håkan; Michaëlsson, Karl; Larsson, Susanna C.

  Serum Parathyroid Hormone and Risk of Coronary Artery Disease: Exploring Causality Using Mendelian Randomization

  Ingår i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, s. 5595-5600, 2019.

 • Sjöholm, Pontus; Otten, Volker; Wolf, Olof; Gordon, Max et al.

  Posterior and anterior tilt increases the risk of failure after internal fixation of Garden I and II femoral neck fracture

  Ingår i Acta Orthopaedica, s. 537-541, 2019.

  Open access
 • Mubanga, Mwenya; Byberg, Liisa; Egenvall, Agneta; Sundström, Johan et al.

  Dog ownership and Cardiovascular Risk Factors: a nationwide prospective register-based cohort study

  Ingår i BMJ Open, 2019.

  Open access
 • Eliasson, Pernilla; Dietrich-Zagonel, Franciele; Lundin, Anna-Carin; Aspenberg, Per et al.

  Statin treatment increases the clinical risk of tendinopathy through matrix metalloproteinase release - a cohort study design combined with an experimental study

  Ingår i Scientific Reports, 2019.

  Open access
 • Pihl, Elsa; Kristoffersen, Malfrid Holen; Rosenlund, Anne-Mari; Laszlo, Sofia et al.

  The proximal hamstring avulsion clinical trial (PHACT)-a randomised controlled non-inferiority trial of operative versus non-operative treatment of proximal hamstrings avulsions: study protocol

  Ingår i BMJ Open, 2019.

  Open access
 • Yuan, Shuai; Jiang, Xia; Michaëlsson, Karl; Larsson, Susanna C.

  Genetic Prediction of Serum 25-Hydroxyvitamin D, Calcium, and Parathyroid Hormone Levels in Relation to Development of Type 2 Diabetes: A Mendelian Randomization Study

  Ingår i Diabetes Care, s. 2197-2203, 2019.

 • Andersen, Mikkel Österheden; Fritzell, Peter; Eiskjaer, Sören Peter; Lagerbäck, Tobias et al.

  Surgical Treatment of Degenerative Disk Disease in Three Scandinavian Countries: An International Register Study Based on Three Merged National Spine Registers

  Ingår i Global Spine Journal, s. 850-858, 2019.

  Open access
 • Wallert, John; Mitchell, Adam; Held, Claes; Hagström, Emil et al.

  Cardiac rehabilitation goal attainment after myocardial infarction with versus without diabetes: A nationwide registry study

  Ingår i International Journal of Cardiology, s. 19-24, 2019.

  Open access
 • Sundström, Johan; Söderholm, Martin; Söderberg, Stefan; Alfredsson, Lars et al.

  Risk factors for subarachnoid haemorrhage: a nationwide cohort of 950 000 adults.

  Ingår i International Journal of Epidemiology, s. 2018-2025, 2019.

 • Lindholm, Daniel; Sarno, Giovanna; Erlinge, David; Svennblad, Bodil et al.

  Combined association of key risk factors on ischaemic outcomes and bleeding in patients with myocardial infarction

  Ingår i Heart, s. 1175-1181, 2019.

  Open access
 • Jernberg, Tomas; Lindholm, Daniel P; Hasvold, Lars Pål; Svennblad, Bodil et al.

  Impact of ischaemic heart disease severity and age on risk of cardiovascular outcome in diabetes patients in Sweden: a nationwide observational study

  Ingår i BMJ Open, 2019.

  Open access
 • Sundström, Johan; Björkelund, Cecilia; Giedraitis, Vilmantas; Hansson, Per-Olof et al.

  Rationale for a Swedish cohort consortium

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 21-28, 2019.

  Open access
 • Larsson, Susanna C.; Burgess, Stephen; Michaëlsson, Karl

  Smoking and stroke: A mendelian randomization study

  Ingår i Annals of Neurology, s. 468-471, 2019.

  Open access
 • Pazarlis, Konstantinos A.; Rostedt Punga, Anna; Schizas, Nikos; Sandén, Bengt et al.

  Study protocol for a randomised controlled trial with clinical, neurophysiological, laboratory and radiological outcome for surgical versus non-surgical treatment for lumbar spinal stenosis: the Uppsala Spinal Stenosis Trial (UppSten)

  Ingår i BMJ Open, 2019.

  Open access
 • Stattin, Karl; Lind, Lars; Elmstahl, Solve; Wolk, Alicja et al.

  Physical activity is associated with a large number of cardiovascular-specific proteins: Cross-sectional analyses in two independent cohorts

  Ingår i European Journal of Preventive Cardiology, s. 1865-1873, 2019.

 • Kaluza, Joanna; Harris, Holly; Melhus, Håkan; Michaëlsson, Karl et al.

  Questionnaire-Based Anti-Inflammatory Diet Index as a Predictor of Low-Grade Systemic Inflammation.

  Ingår i Antioxidants and Redox Signaling, s. 78-84, 2018.

 • Jiang, Xia; O'Reilly, Paul F.; Aschard, Hugues; Hsu, Yi-Hsiang et al.

  Genome-wide association study in 79,366 European-ancestry individuals informs the genetic architecture of 25-hydroxyvitamin D levels

  Ingår i Nature Communications, 2018.

 • Praud, Delphine; Rota, Matteo; Pelucchi, Claudio; Bertuccio, Paola et al.

  Cigarette smoking and gastric cancer in the Stomach Cancer Pooling (StoP) Project.

  Ingår i European Journal of Cancer Prevention, s. 124-133, 2018.

 • Ordóñez-Mena, J M; Walter, V; Schöttker, B; Jenab, M et al.

  Impact of prediagnostic smoking and smoking cessation on colorectal cancer prognosis: a meta-analysis of individual patient data from cohorts within the CHANCES consortium.

  Ingår i Annals of Oncology, s. 472-483, 2018.

 • Nordenvall, Caroline; Oskarsson, Viktor; Wolk, Alicja

  Fruit and vegetable consumption and risk of cholecystectomy: a prospective cohort study of women and men.

  Ingår i European Journal of Nutrition, s. 75-81, 2018.

 • Lourdudoss, Cecilia; Di Giuseppe, Daniela; Wolk, Alicja; Westerlind, Helga et al.

  Dietary Intake of Polyunsaturated Fatty Acids and Pain in Spite of Inflammatory Control Among Methotrexate-Treated Early Rheumatoid Arthritis Patients.

  Ingår i Arthritis care & research, s. 205-212, 2018.

 • Aspenberg, Per; Michaëlsson, Karl; Rydholm, Anders; Svensson, Olle

  Artrosskolan: evidensen måste stärkas

  Ingår i Läkartidningen, 2018.

 • Robinson, Anna-Lena

  Axis Fractures in Elderly: Epidemiology and Treatment related outcome

  Open access
 • Kaluza, Joanna; Harris, Holly; Wallin, Alice; Linden, Anders et al.

  Dietary Fiber Intake and Risk of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Prospective Cohort Study of Men.

  Ingår i Epidemiology, s. 254-260, 2018.

 • Atesok, Kivanc; Tanaka, Nobuhiro; O'Brien, Andrew; Robinson, Yohan et al.

  Posttraumatic Spinal Cord Injury without Radiographic Abnormality

  Ingår i Advances in Orthopedics, 2018.

  Open access
 • Cornelis, M C; Gustafsson, Stefan; Ärnlöv, J; Elmståhl, S et al.

  Targeted proteomic analysis of habitual coffee consumption.

  Ingår i Journal of Internal Medicine, s. 200-211, 2018.

 • Yan, Hongji; Casalini, Tommaso; Hulsart Billström, Gry; Wang, Shujiang et al.

  Synthetic design of growth factor sequestering extracellular matrix mimetic hydrogel for promoting in vivo bone formation

  Ingår i Biomaterials, s. 190-202, 2018.

 • Bjornsdottir, Sigrun Vala; Triebel, Jan; Arnljotsdottir, Margret; Tomasson, Gunnar et al.

  Long-lasting improvements in health-related quality of life among women with chronic pain, following multidisciplinary rehabilitation

  Ingår i Disability and Rehabilitation, s. 1764-1772, 2018.

 • Hailer, Yasmin; Hailer, Nils P.

  Is Legg-Calve-Perthes Disease a Local Manifestation of a Systemic Condition?

  Ingår i Clinical Orthopaedics and Related Research, s. 1055-1064, 2018.

 • Christersson, Albert; Larsson, Sune; Sandén, Bengt

  Clinical outcome after plaster cast fixation for 10 days versus 1 month in reduced distal radius fractures: A prospective randomized study

  Ingår i Scandinavian Journal of Surgery, s. 82-90, 2018.

 • Schizas, Nikos; König, Niclas; Andersson, Brittmarie; Vasylovska, Svitlana et al.

  Neural crest stem cells protect spinal cord neurons from excitotoxic damage and inhibit glial activation by secretion of brain-derived neurotrophic factor

  Ingår i Cell and Tissue Research, s. 493-505, 2018.

  Open access
 • Ferro, Ana; Morais, Samantha; Rota, Matteo; Pelucchi, Claudio et al.

  Alcohol intake and gastric cancer: Meta-analyses of published data versus individual participant data pooled analyses (StoP Project)

  Ingår i Cancer Epidemiology, s. 125-132, 2018.

 • Hailer, Nils

  20 years of porous tantalum in primary and revision hip arthroplasty-time for a critical appraisal

  Ingår i Acta Orthopaedica, s. 254-255, 2018.

 • Bjelland, E. K.; Hofvind, S.; Byberg, Liisa; Eskild, A.

  The relation of age at menarche with age at natural menopause: A population study of 336 788 women in Norway

  Ingår i British Journal of Obstetrics and Gynecology, s. 40-40, 2018.

 • Michaëlsson, Karl; Wolk, Alicja; Warensjö, Eva; Melhus, Håkan et al.

  Intake of milk or fermented milk combined with fruit and vegetable consumption in relation to hip fracture rates: A cohort study of Swedish women.

  Ingår i Journal of Bone and Mineral Research, s. 449-457, 2018.

 • Zhou, Ang; Taylor, Amy E.; Karhunen, Ville; Zhan, Yiqiang et al.

  Habitual coffee consumption and cognitive function: a Mendelian randomization meta-analysis in up to 415,530 participants

  Ingår i Scientific Reports, 2018.

  Open access
 • Elmekaty, Mohamed; ElMehy, Emad; Försth, Peter; MacDowall, Anna et al.

  Safety of a novel modular cage for transforaminal lumbar interbody fusion: clinical cohort study in 20 patients with degenerative disc disease

  Ingår i SICOT-J, 2018.

  Open access
 • Canova, Cristina; Pitter, Gisella; Zanier, Loris; Simonato, Lorenzo et al.

  Risk of Fractures in Youths with Celiac Disease-A Population-Based Study

  Ingår i Journal of Pediatric Surgery Case Reports, s. 117-120, 2018.

 • Ohlsson, Claes; Nethander, Maria; Karlsson, Magnus K.; Rosengren, Bjorn E. et al.

  Serum DHEA and Its Sulfate Are Associated With Incident Fall Risk in Older Men: The MrOS Sweden Study

  Ingår i Journal of Bone and Mineral Research, s. 1227-1232, 2018.

 • Larsson, Sune

  Clavicula fractures: considerations when plating

  Ingår i Injury, s. S24-S28, 2018.

 • Benetou, V.; Orfanos, P.; Feskanich, D.; Michaëlsson, Karl et al.

  Mediterranean diet and hip fracture incidence among older adults: the CHANCES project

  Ingår i Osteoporosis International, s. 1591-1599, 2018.

 • Schumacher, Fredrick R.; Al Olama, Ali Amin; Berndt, Sonja I.; Benlloch, Sara et al.

  Association analyses of more than 140,000 men identify 63 new prostate cancer susceptibility loci

  Ingår i Nature Genetics, s. 928-936, 2018.

 • Cnudde, Peter; Rolfson, Ola; Timperley, A. John; Garland, Anne et al.

  Do Patients Live Longer After THA and Is the Relative Survival Diagnosis-specific?

  Ingår i Clinical Orthopaedics and Related Research, s. 1166-1175, 2018.

 • Christersson, Albert; Larsson, Sune; Sörensen, Jens

  Presurgical localization of infected avascular bone segments in chronic complicated posttraumatic osteomyelitis in the lower extremity using dual-tracer PET/CT.

  Ingår i EJNMMI Research, 2018.

  Open access
 • Hulsart Billström, Gry; Selvaraju, Ramkumar; Estrada, Sergio; Lubberink, Mark et al.

  Non-invasive tri-modal visualisation via PET/SPECT/μCT of recombinant human bone morphogenetic protein-2 retention and associated bone regeneration: A proof of concept

  Ingår i Journal of Controlled Release, s. 178-186, 2018.

  Open access
 • Dorner, Thomas E.; Helgesson, Magnus; Nilsson, Kerstin; Pazarlis, Konstantinos A. et al.

  Course and characteristics of work disability 3 years before and after lumbar spine decompression surgery: a national population-based study

  Ingår i Scientific Reports, 2018.

  Open access
 • Robinson, Anna-Lena; Schmeiser, Gregor; Robinson, Yohan; Olerud, Claes

  Surgical vs. non-surgical management of displaced type-2 odontoid fractures in patients aged 75 years and older: study protocol for a randomised controlled trial

  Ingår i Trials, 2018.

  Open access
 • Moraeus, Lotta; Warensjö Lemming, Eva; Hursti, Ulla-Kaisa Koivisto; Arnemo, Marianne et al.

  Riksmaten Adolescents 2016-17: A national dietary survey in Sweden - design, methods, and participation

  Ingår i Food & Nutrition Research, 2018.

  Open access
 • Elmekaty, Mohamed; Kotani, Yoshihisa; El Mehy, Emad; Robinson, Yohan et al.

  Clinical and Radiological Comparison between Three Different Minimally Invasive Surgical Fusion Techniques for Single-Level Lumbar Isthmic and Degenerative Spondylolisthesis: Minimally Invasive Surgical Posterolateral Fusion versus Minimally Invasive Surgical Transforaminal Lumbar Interbody Fusion versus Midline Lumbar Fusion

  Ingår i Asian Spine Journal, s. 870-879, 2018.

  Open access
 • Augat, Peter; Larsson, Sune

  Plating of fractures: current treatments and complications

  Ingår i Injury, s. S1-S1, 2018.

 • Khalili, Hamed; Wolk, Alicja

  Reply to: The Association Between Consumption of Sweetened Beverages and the Risk of Inflammatory Bowel Disease

  Ingår i Clinical Gastroenterology and Hepatology, s. 1682-1682, 2018.

 • Eriksson, Hannah K.; Nordström, Jakob; Gabrysch, Katja; Hailer, Nils P. et al.

  Does the Alpha-defensin Immunoassay or the Lateral Flow Test Have Better Diagnostic Value for Periprosthetic Joint Infection?: A Systematic Review

  Ingår i Clinical Orthopaedics and Related Research, s. 1065-1072, 2018.

 • MacDowall, Anna; Skeppholm, Martin; Lindhagen, Lars; Robinson, Yohan et al.

  Effects of preoperative mental distress versus surgical modality, arthroplasty, or fusion on long-term outcome in patients with cervical radiculopathy

  Ingår i Journal of Neurosurgery, s. 371-379, 2018.

 • Försth, Peter; Svedniark, Per; Noz, Marilyn E.; Maguire Jr, Gerald Q. et al.

  Motion Analysis in Lumbar Spinal Stenosis With Degenerative Spondylolisthesis A Feasibility Study of the 3DCT Technique Comparing Laminectomy Versus Bilateral Laminotomy

  Ingår i CLINICAL SPINE SURGERY, s. E397 E397-E402 E402, 2018.

 • Michaëlsson, Karl; Byberg, Liisa

  Interpretation of milk research results

  Ingår i Osteoporosis International, s. 773-775, 2018.

 • Mei, Xueshuang; Atturo, Francesca; Wadin, Karin; Larsson, Sune et al.

  Human inner ear blood supply revisited: the Uppsala collection of temporal bone - an international resource of education and collaboration

  Ingår i Upsala Journal of Medical Sciences, s. 131-142, 2018.

  Open access
 • Grip, Olivia; Wanhainen, Anders; Michaëlsson, Karl; Lindhagen, Lars et al.

  Open versus endovascular revascularization in the treatment of acute lower limb ischaemia

  Ingår i British Journal of Surgery, s. 1598-1606, 2018.

  Open access
 • Robinson, Anna-Lena; Olerud, Claes; Robinson, Yohan

  Surgical treatment improves survival of elderly with axis fracture: a national population-based multi-registry cohort study

  Ingår i The spine journal, s. 1853-1860, 2018.

  Open access
 • Warensjö Lemming, Eva; Liisa, Byberg; Wolk, Alicja; Michaëlsson, Karl

  A comparison between two healthy diet scores, the modified Mediterranean diet score and the Healthy Nordic Food Index, in relation to all-cause and cause-specific mortality

  Ingår i British Journal of Nutrition, s. 836-846, 2018.

  Open access
 • Schart-Moren, Nadine; Larsson, Sune; Rask-Andersen, Helge; Li, Hao

  Three-Dimensional Analysis of the Fundus of the Human Internal Acoustic Canal

  Ingår i Ear and Hearing, s. 563-572, 2018.

 • Farvid, Maryam S; Stern, Mariana C; Norat, Teresa; Sasazuki, Shizuka et al.

  Consumption of red and processed meat and breast cancer incidence: A systematic review and meta-analysis of prospective studies.

  Ingår i International Journal of Cancer, s. 2787-2799, 2018.

  Open access
 • Mahmood, Mahmood W; Abraham-Nordling, Mirna; Håkansson, Niclas; Wolk, Alicja et al.

  High intake of dietary fibre from fruit and vegetables reduces the risk of hospitalisation for diverticular disease.

  Ingår i European Journal of Nutrition, 2018.

  Open access
 • Hirasawa, Atsuhiko; Robinson, Yohan; Olerud, Claes; Wakao, Norimitsu et al.

  Regional Differences in Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis: A Retrospective Cohort Study from Sweden and Japan

  Ingår i Spine, s. E1474-E1478, 2018.

 • Dadaev, Tokhir; Saunders, Edward J; Newcombe, Paul J; Anokian, Ezequiel et al.

  Fine-mapping of prostate cancer susceptibility loci in a large meta-analysis identifies candidate causal variants.

  Ingår i Nature Communications, 2018.

  Open access
 • Adams, Charleen; Richmond, Rebecca C; Santos Ferreira, Diana L; Spiller, Wes et al.

  Circulating Metabolic Biomarkers of Screen-Detected Prostate Cancer in the ProtecT Study.

  Ingår i Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 2018.

 • MacDowall, Anna; Skeppholm, Martin; Robinson, Yohan; Olerud, Claes

  Validation of the Visual Analogue Scale in the Cervical Spine

  Ingår i Journal of Eurosurgery, s. 227-235, 2018.

 • O'Mara, Tracy A; Glubb, Dylan M; Amant, Frederic; Annibali, Daniela et al.

  Identification of nine new susceptibility loci for endometrial cancer.

  Ingår i Nature Communications, 2018.

  Open access
 • Schmit, Stephanie L; Edlund, Christopher K; Schumacher, Fredrick R; Gong, Jian et al.

  Novel Common Genetic Susceptibility Loci for Colorectal Cancer.

  Ingår i Journal of the National Cancer Institute, 2018.

 • Lindblad, Birgitta Ejdervik; Håkansson, Niclas; Wolk, Alicja

  Metabolic syndrome and some of its components in relation to risk of cataract extraction.: A prospective cohort study of men

  Ingår i Acta Ophthalmologica, 2018.

  Open access
 • Lourdudoss, Cecilia; Arnaud, Laurent; Wolk, Alicja; van Vollenhoven, Ronald F et al.

  Long-Term Dietary Changes after Diagnosis of Rheumatoid Arthritis in Swedish Women: Data from a Population-Based Cohort

  Ingår i International Journal of Rheumatology, 2018.

  Open access
 • Gaudet, Mia M; Gierach, Gretchen L; Carter, Brian D; Luo, Juhua et al.

  Pooled Analysis of Nine Cohorts Reveals Breast Cancer Risk Factors by Tumor Molecular Subtype.

  Ingår i Cancer Research, s. 6011-6021, 2018.

 • O'Reilly, Éilis J; Wang, Molin; Adami, Hans-Olov; Alonso, Alvaro et al.

  Prediagnostic body size and risk of amyotrophic lateral sclerosis death in 10 studies

  Ingår i Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, s. 396-406, 2018.

  Open access
 • Michaëlsson, Karl; Melhus, Håkan; Larsson, Susanna C.

  Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations and Major Depression: A Mendelian Randomization Study

  Ingår i Nutrients, 2018.

  Open access
 • Atturo, Francesca; Schart-Moren, Nadine; Larsson, Sune; Rask-Andersen, Helge et al.

  The Human Cochlear Aqueduct and Accessory Canals: a Micro-CT Analysis Using a 3D Reconstruction Paradigm

  Ingår i Otology and Neurotology, s. e429-e435, 2018.

 • Ferro, Ana; Morais, Samantha; Rota, Matteo; Pelucchi, Claudio et al.

  Tobacco smoking and gastric cancer:: meta-analyses of published data versus pooled analyses of individual participant data (StoP Project).

  Ingår i European Journal of Cancer Prevention, s. 197-204, 2018.

 • Hållmarker, Ulf; Lindbäck, Johan; Michaëlsson, Karl; Ärnlöv, Johan et al.

  Survival and incidence of cardiovascular diseases in participants in a long-distance ski race (Vasaloppet, Sweden) compared to the background population

  Ingår i European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes, s. 91-97, 2018.

 • Procter, Philip; Pujari-Palmer, Michael; Hulsart Billström, Gry; Insley, Gerard et al.

  A new ex-vivo murine model for evaluation of adhesiveness of a novel biomimetic bone glue

  2018.

 • Procter, Philip; Pujari-Palmer, Michael; Hulsart Billström, Gry; Larsson, Sune et al.

  Designing A Commercial Biomaterial For A Specific Unmet Clinical Need –: An Adhesive Odyssey

  2018.

 • Tsikandylakis, Georgios; Kärrholm, Johan; Hailer, Nils P.; Eskelinen, Antti et al.

  No Increase in Survival for 36-mm versus 32-mm Femoral Heads in Metal-on-polyethylene THA: A Registry Study

  Ingår i Clinical Orthopaedics and Related Research, s. 2367-2378, 2018.

 • Rysinska, Agata; Skoldenberg, Olof; Garland, Anne; Rolfson, Ola et al.

  Aseptic loosening after total hip arthroplasty and the risk of cardiovascular disease: A nested case-control study

  Ingår i PLoS ONE, 2018.

  Open access
 • Harvey, Nicholas C.; Oden, Anders; Orwoll, Eric; Lapidus, Jodi et al.

  Measures of Physical Performance and Muscle Strength as Predictors of Fracture Risk Independent of FRAX, Falls, and aBMD: A Meta-Analysis Of The Osteoporotic Fractures In Men (MrOS) Study

  Ingår i Journal of Bone and Mineral Research, s. 2150-2157, 2018.

  Open access
 • Harvey, Nicholas; Oden, Anders; Orwoll, Eric; Kwok, Timothy et al.

  Definitions of sarcopenia as predictors of fracture risk independent of FRAX, falls and BMD: A meta-analysis of the Osteoporotic Fractures in Men (MrOS) Study

  Ingår i Journal of Bone and Mineral Research, s. 13-14, 2018.

 • Vandenput, Liesbeth; Nethander, Maria; Karlsson, Magnus; Rosengren, Bjorn et al.

  Serum DHEA and its Sulfate Are Associated with Incident Fall Risk in Older Men - the MrOS Sweden Study

  Ingår i Journal of Bone and Mineral Research, s. 310-310, 2018.

 • Björk, Anne; Mellström, Dan; Ohlsson, Claes; Karlsson, Magnus et al.

  Haplotypes in the CYP2R1 gene are associated with levels of 25(OH)D and bone mineral density, but not with other markers of bone metabolism (MrOS Sweden)

  Ingår i PLoS ONE, 2018.

  Open access
 • Laszkowska, M.; Mahadev, S.; Sundström, Johan; Lebwohl, B. et al.

  Systematic review with meta-analysis: the prevalence of coeliac disease in patients with osteoporosis

  Ingår i Alimentary Pharmacology and Therapeutics, s. 590-597, 2018.

 • Robinson, Yohan; Lison Almkvist, Viktor; Fahlstedt, Madelen; Olerud, Claes et al.

  Finite element analysis of long posterior transpedicular instrumentation for cervicothoracic fractures related to ankylosing spondylitis

  Ingår i Global Spine Journal, s. 570-578, 2018.

  Open access
 • Mitchell, Adam; Fall, Tove; Melhus, Håkan; Wolk, Alicja et al.

  Type 2 Diabetes in Relation to Hip Bone Density, Area, and Bone Turnover in Swedish Men and Women: A Cross-Sectional Study

  Ingår i Calcified Tissue International, s. 501-511, 2018.

  Open access
 • Wu, Lang; Shi, Wei; Long, Jirong; Guo, Xingyi et al.

  A transcriptome-wide association study of 229,000 women identifies new candidate susceptibility genes for breast cancer.

  Ingår i Nature Genetics, s. 968-978, 2018.

 • Trabert, Britton; Poole, Elizabeth M; White, Emily; Visvanathan, Kala et al.

  Analgesic Use and Ovarian Cancer Risk: An Analysis in the Ovarian Cancer Cohort Consortium.

  Ingår i Journal of the National Cancer Institute, 2018.

 • Wu, Huaxing; Mhd Omar, Nor Adila; Håkansson, Niclas; Wolk, Alicja et al.

  Evaluation of alkylresorcinols in adipose tissue biopsies as a long-term biomarker of whole-grain wheat and rye intake in free-living Swedish men and women.

  Ingår i Public Health Nutrition, s. 1933-1942, 2018.

 • Lu, Yingchang; Beeghly-Fadiel, Alicia; Wu, Lang; Guo, Xingyi et al.

  A Transcriptome-Wide Association Study Among 97,898 Women to Identify Candidate Susceptibility Genes for Epithelial Ovarian Cancer Risk.

  Ingår i Cancer Research, s. 5419-5430, 2018.

 • Kaluza, Joanna; Harris, Holly R; Linden, Anders; Wolk, Alicja

  Long-term consumption of fruits and vegetables and risk of chronic obstructive pulmonary disease: a prospective cohort study of women

  Ingår i International Journal of Epidemiology, s. 1897-1909, 2018.

 • Byberg, Liisa; Michaëlsson, Karl

  Milk and other dairy foods and risk of hip fracture in men and women: Comments on Feskanich et al.

  Ingår i Osteoporosis International, s. 1221-1222, 2018.

 • Stenemo, Markus; Nowak, Christoph; Byberg, Liisa; Sundström, Johan et al.

  Circulating proteins as predictors of incident heart failure in the elderly

  Ingår i European Journal of Heart Failure, s. 55-62, 2018.

  Open access
 • Lindahl, Katarina; Astrom, Eva; Dragomir, Anca; Symoens, Sofie et al.

  Homozygosity for CREB3L1 premature stop codon in first case of recessive osteogenesis imperfecta associated with OASIS-deficiency to survive infancy

  Ingår i Bone, s. 268-277, 2018.

 • Koller, Heiko; Ames, Christopher; Mehdian, Hossein; Bartels, Ronald et al.

  Characteristics of deformity surgery in patients with severe and rigid cervical kyphosis (CK): results of the CSRS-Europe multi-centre study project.

  Ingår i European spine journal, s. 324-344, 2018.

  Open access
 • Kharazmi, Mohammad; Michaëlsson, Karl; Hallberg, Pär; Schilcher, Jörg

  Lateral fixation: an alternative surgical approach in the prevention of complete atypical femoral fractures.

  Ingår i European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, s. 299-304, 2018.

  Open access
 • Ödquist, Magnus; Hallberg, Kristofer; Rahme, Hans; Salomonsson, Björn et al.

  Lower age increases the risk of revision for stemmed and resurfacing shoulder hemi arthroplasty.

  Ingår i Acta Orthopaedica, s. 3-9, 2018.

  Open access
 • Sarajlic, Philip; Wolk, Alicja; Bäck, Magnus; Larsson, Susanna C

  Physical Activity Does Not Reduce Aortic Valve Stenosis Incidence

  Ingår i Circulation Journal, s. 2372-2374, 2018.

 • Stilling, Frej; Wolk, Alicja; Religa, Dorota; Leppert, Jerzy et al.

  Adipose tissue fatty acid composition and cognitive impairment

  Ingår i Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), s. 153-157, 2018.

 • Schoemaker, Minouk J; Nichols, Hazel B; Wright, Lauren B; Brook, Mark N et al.

  Association of Body Mass Index and Age With Subsequent Breast Cancer Risk in Premenopausal Women.

  Ingår i JAMA Oncology, 2018.

 • Neumeyer, Sonja; Banbury, Barbara L.; Arndt, Volker; Berndt, Sonja I. et al.

  Mendelian randomisation study of age at menarche and age at menopause and the risk of colorectal cancer

  Ingår i British Journal of Cancer, s. 1639-1647, 2018.

 • Machiela, Mitchell J; Hofmann, Jonathan N; Carreras-Torres, Robert; Brown, Kevin M et al.

  Corrigendum re "Genetic Variants Related to Longer Telomere Length are Associated with Increased Risk of Renal Cell Carcinoma": [Eur Urol 2017;72:747-54

  Ingår i European Urology, s. e85-e86, 2018.

 • Larsson, Susanna C.; Drca, Nikola; Björck, Martin; Bäck, Magnus et al.

  Nut consumption and incidence of seven cardiovascular diseases

  Ingår i Heart, s. 1615-1620, 2018.

  Open access
 • Larsson, S. C.; Wolk, Alicja; Håkansson, N.; Bäck, M.

  Coffee consumption and risk of aortic valve stenosis: A prospective study

  Ingår i NMCD. Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases, s. 803-807, 2018.

 • Larsson, Susanna C.; Burgess, Stephen; Michaëlsson, Karl

  Serum magnesium levels and risk of coronary artery disease: Mendelian randomisation study

  Ingår i BMC Medicine, 2018.

  Open access
 • Larsson, Susanna C.; Wallin, Alice; Håkansson, Niclas; Stackelberg, Otto et al.

  Type 1 and type 2 diabetes mellitus and incidence of seven cardiovascular diseases

  Ingår i International Journal of Cardiology, s. 66-70, 2018.

  Open access
 • Larsson, Susanna C; Melhus, Håkan; Michaëlsson, Karl

  Circulating Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels and Bone Mineral Density: Mendelian Randomization Study

  Ingår i Journal of Bone and Mineral Research, s. 840-844, 2018.

 • Larsson, Susanna C; Drca, Nikola; Jensen-Urstad, Mats; Wolk, Alicja

  Chocolate consumption and risk of atrial fibrillation: Two cohort studies and a meta-analysis

  Ingår i American Heart Journal, s. 86-90, 2018.

 • Petimar, J; O'Reilly, É; Adami, H-O; van den Brandt, P A et al.

  Coffee, tea, and caffeine intake and amyotrophic lateral sclerosis mortality in a pooled analysis of eight prospective cohort studies.

  Ingår i European Journal of Neurology, 2018.

  Open access
 • Larsson, Susanna C; Traylor, Matthew; Mishra, Aniket; Howson, Joanna M M et al.

  Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations and Ischemic Stroke and Its Subtypes.

  Ingår i Stroke, s. 2508-2511, 2018.

 • Larsson, Susanna C; Wolk, Alicja

  The Role of Lifestyle Factors and Sleep Duration for Late-Onset Dementia: A Cohort Study

  Ingår i Journal of Alzheimer's Disease, s. 579-586, 2018.

  Open access
 • Larsson, Susanna C; Traylor, Matthew; Markus, Hugh S; Michaëlsson, Karl

  Serum Parathyroid Hormone, 25-Hydroxyvitamin D, and Risk of Alzheimer's Disease: A Mendelian Randomization Study

  Ingår i Nutrients, 2018.

  Open access
 • Larsson, Susanna C; Burgess, Stephen; Michaëlsson, Karl

  Genetic association between adiposity and gout: a Mendelian randomization study

  Ingår i Rheumatology, s. 2145-2148, 2018.

 • Larsson, Susanna C; Wallin, Alice; Wolk, Alicja

  Alcohol consumption and risk of heart failure: Meta-analysis of 13 prospective studies

  Ingår i Clinical Nutrition, s. 1247-1251, 2018.

 • Crippa, Alessio; Larsson, Susanna C; Discacciati, Andrea; Wolk, Alicja et al.

  Red and processed meat consumption and risk of bladder cancer: a dose-response meta-analysis of epidemiological studies.

  Ingår i European Journal of Nutrition, s. 689-701, 2018.

  Open access
 • Ueda, Peter; Jernberg, Tomas; James, Stefan K; Alfredsson, Joakim et al.

  External Validation of the DAPT Score in a Nationwide Population

  Ingår i Journal of the American College of Cardiology, s. 1069-1078, 2018.

 • Batra, Gorav; Friberg, Leif; Erlinge, David; James, Stefan K et al.

  Antithrombotic therapy after myocardial infarction in patients with atrial fibrillation undergoing percutaneous coronary intervention

  Ingår i European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy, s. 36-45, 2018.

 • Lund, Lars H.; Svennblad, Bodil; Dahlström, Ulf; Ståhlberg, Marcus

  Effect of expanding evidence and evolving clinical guidelines on the prevalence of indication for cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure

  Ingår i European Journal of Heart Failure, s. 769-777, 2018.

 • Hemingway, Harry; Asselbergs, Folkert W; Danesh, John; Dobson, Richard et al.

  Big data from electronic health records for early and late translational cardiovascular research: challenges and potential

  Ingår i European Heart Journal, s. 1481-1495, 2018.

  Open access
 • Varenhorst, Christoph; Hasvold, Pal; Johansson, Saga; Janzon, Magnus et al.

  Culprit and Nonculprit Recurrent Ischemic Events in Patients With Myocardial Infarction: Data From SWEDEHEART (Swedish Web System for Enhancement and Development of Evidence-Based Care in Heart Disease Evaluated According to Recommended Therapies)

  Ingår i Journal of the American Heart Association, 2018.

  Open access
 • Vedin, Ola; Vasko, P.; Bachus, E.; Dahlstrom, U. et al.

  Early real-world implementation of sacubitril/valsartan in Sweden

  Ingår i European Journal of Heart Failure, s. 266-266, 2018.

 • Brüggemann, Anders; Mallmin, Hans; Hailer, Nils P

  Do dual-mobility cups cemented into porous tantalum shells reduce the risk of dislocation after revision surgery?: A retrospective cohort study on 184 patients

  Ingår i Acta Orthopaedica, s. 156-162, 2018.

  Open access
 • Larsson, Susanna C.; Traylor, Matthew; Markus, Hugh S

  Circulating Vitamin K₁ Levels in Relation to Ischemic Stroke and Its Subtypes: A Mendelian Randomization Study.

  Ingår i Nutrients, 2018.

  Open access
 • Larsson, Susanna C.; Carlström, Mattias

  Coffee consumption and gout: a Mendelian randomisation study

  Ingår i Annals of the Rheumatic Diseases, s. 1544-1546, 2018.

 • Carlström, Mattias; Larsson, Susanna C.

  Coffee consumption and reduced risk of developing type 2 diabetes: a systematic review with meta-analysis.

  Ingår i Nutrition reviews, s. 395-417, 2018.

 • Larsson, Susanna C.; Orsini, Nicola

  Coffee Consumption and Risk of Dementia and Alzheimer's Disease: A Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Studies.

  Ingår i Nutrients, 2018.

  Open access
 • Larsson, Susanna C.; Markus, Hugh S

  Does Treating Vascular Risk Factors Prevent Dementia and Alzheimer's Disease? A Systematic Review and Meta-Analysis.

  Ingår i Journal of Alzheimer's Disease, s. 657-668, 2018.

 • Sarajlic, P; Fridén, C; Lund, L H; Manouras, A et al.

  Enhanced ventricular-arterial coupling during a 2-year physical activity programme in patients with rheumatoid arthritis: a prospective substudy of the physical activity in rheumatoid arthritis 2010 trial.

  Ingår i Journal of Internal Medicine, s. 664-673, 2018.

  Open access
 • Rutten-Jacobs, Loes Ca; Larsson, Susanna C.; Malik, Rainer; Rannikmäe, Kristiina et al.

  Genetic risk, incident stroke, and the benefits of adhering to a healthy lifestyle: cohort study of 306 473 UK Biobank participants

  Ingår i BMJ. British Medical Journal, 2018.

  Open access
 • Venkateshvaran, Ashwin; Sarajlic, Philip; Lund, Lars H; Fridén, Cecilia et al.

  Impaired left atrial dynamics and its improvement by guided physical activity reveal left atrial strain as a novel early indicator of reversible cardiac dysfunction in rheumatoid arthritis.

  Ingår i European Journal of Preventive Cardiology, s. 1106-1108, 2018.

  Open access
 • Wahlberg, Karin E; Guazzetti, Stefano; Pineda, Daniela; Larsson, Susanna C. et al.

  Polymorphisms in Manganese Transporters SLC30A10 and SLC39A8 Are Associated With Children's Neurodevelopment by Influencing Manganese Homeostasis

  Ingår i Frontiers in Genetics, 2018.

 • Shakersain, Behnaz; Rizzuto, Debora; Larsson, Susanna C.; Faxén-Irving, Gerd et al.

  The Nordic Prudent Diet Reduces Risk of Cognitive Decline in the Swedish Older Adults: A Population-Based Cohort Study.

  Ingår i Nutrients, 2018.

 • Hindy, George; Engström, Gunnar; Larsson, Susanna C.; Traylor, Matthew et al.

  Role of Blood Lipids in the Development of Ischemic Stroke and its Subtypes: A Mendelian Randomization Study

  Ingår i Stroke, s. 820-827, 2018.

  Open access
 • Stattin, Karl; Hållmarker, Ulf; Ärnlöv, Johan; James, Stefan et al.

  Decreased Hip, Lower Leg, and Humeral Fractures but Increased Forearm Fractures in Highly Active Individuals

  Ingår i Journal of Bone and Mineral Research, s. 1842-1850, 2018.