Barn

Höftdeformitet hos barn och unga vuxna

Inom forskargruppen arbetar vi med kliniska och registerbaserade studier kring behandling av Perthes sjukdom och höftledsdysplasi hos barn samt konsekvensen av dessa sjukdomar hos unga vuxna. En annan åkomma som kan ge besvär hos unga vuxna är s.k. femoro-acetabulärt impingement. Det saknas fortfarande evidens om etiologin och behandlingen. Behandlingen som ges idag är att trimma höften artroskopiskt men det finns oklarheter om denna behandling är effektiv och om den kan förhindra atrosutveckling.

Gruppens aktuella forskning

Registerbaserad forskning

  • Observationsstudier med olika register som bas. T.ex. SPOQ (=Svenskt Pediatriskt ortopediskt Qvalitetsregister) och Patientregistret.

Frågeställingar:

  • Kartläggning av genomförda höftartroskopier i Sverige mellan 2012 och 2015 avseende radiologiska fynd och komplikationsfrekvens
  • Kartläggning av läkemedelsintag hos patienter med Perthes' sjukdom
  • Valideringsstudie av SPOQ - undersökning av ”Lateral Pillar Klassification” på patienter som registrerats i SPOQ sedan 2015
Klinikens eget utdataregister
  • Hur många barn utvecklar radiologiska bäcken- eller höftledsanomalier vid uppföljning 15 år efter behandling med von Rosen-skena på grund av höftledsluxation?
  • Finns det riskfaktorer som är associerade med senare utveckling av höftledsdysplasi hos tonåringar och unga vuxna som initialt haft normalt utvecklade höfter i barndomen?


I gruppen ingår: Yasmin Hailer, Miriam Wadström och Nils Hailer.

Senast uppdaterad: 2021-03-02